Ventilen

Gør ungdommen mindre ensom

Til dig, der føler dig ensom

Ventilen er for dig, der er ung og kender til ensomhed, og som gerne vil have hjælp til at komme ud af ensomheden. Klik her og læs mere om vores tilbud og aktiviteter.

Læs mere

Læs mere om ensomhed

220.000 unge føler sig ensomme. Her kan du få mere at vide om årsagerne til ensomhed, hvilke konsekvenser det medfører, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Læs mere

Hvad er Ventilen?

Lokale tilbud

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden om problemet og bryder tabuer. I vores 24 lokale tilbud skaber unge frivillige et trygt rum, hvor unge, der føler sig ensomme, kan få nogle gode oplevelser med jævnaldrende og træne deres sociale færdigheder.

Viden om ensomhed

I Ventilen Fortæller tager unge frivillige ud og holder oplæg om ensomhed på bl.a. højskoler og pædagoguddannelser, og i Projekt Netwerk klæder vi ungdomsuddannelsernes lærere på til at kunne skabe trygge og inkluderende klassefællesskaber.

Ventilen Danmark arbejder ud fra de fem grundværdier: tillid, nærvær, ansvarlighed, udvikling og frivillighed. Vi er uafhængige af religiøse og partipolitiske interesser.

"Det er rart at have noget at se frem til, når alt andet føles trist"

- Ung fra et af Ventilens lokale tilbud

Vil du være med?

Ventilen har to forskellige tilbud til dig der kender til ensomhed og ønsker at styrke dit sociale netværk. I vores tilbud kender alle til ensomhed, og mange kender til følelsen af at være genert, socialt akavet eller udenfor.

I Ventilen kan du træne dine sociale evner i et trygt og mobbefrit fællesskab med jævnaldrende i samme situation.

Du kan læse mere om Ventilens principper her.

Mødestederne er for unge mellem 15-25 år. Her er der fokus på at lave hyggelige ting sammen og at lære hinanden at kende.

KOMsammen er for unge mellem 15-30 år, som ønsker en sundere livsstil i fællesskab med andre unge. I KOMsammen rører vi os, og laver sund og lækker mad sammen.

For nogle unge er Ventilen ikke det rigtige tilbud, for det er desværre ikke alle, vores frivillige er klædt på til at hjælpe. Læs mere om årsagerne til dette her.

Se, om vi har et tilbud i nærheden af dig.

Hvad sker der i Ventilen?

Størstedelen af Ventilens aktiviteter foregår i de lokale ventiler. Det er forskelligt fra gang til gang, hvad vi laver, men der er altid en aktivitet på programmet.

Det er de frivillige og unge, der i fællesskab bliver enige om, hvad der skal i kalenderen.

En gang om året holder vi sommertur for unge fra hele landet.

Ventilen har to slags tilbud:

Mødesteder

I mødestederne er madlavning og fællesspisning, biografture og brætspil tit på programmet. Vi tager også på forskellige udflugter eller til arrangementer sammen. Der er femten mødesteder.

Mødestederne er for unge fra 15-25 år.

KOMsammen

I KOMsammen handler aktiviteterne om at røre sig på en måde, hvor alle kan være med. Derudover laver vi sund og lækker mad, som vi spiser sammen. Der er fem af denne slags tilbud.

KOMsammen er for unge fra 15-30 år.

Hvem er vi?

Det er unge frivillige over hele landet, der driver Ventilens tilbud. I alt bidrager ca. 275 frivillige til skabe hyggelige, sjove og rummelige fællesskaber i Ventilens lokale tilbud. Derudover arbejder en del af vores frivillige i bestyrelsen, udvalg og arbejdsgrupper eller med at holde oplæg og skabe debat om ungdomsensomhed. Læs mere om at være frivillig i Ventilen her.

Landsforeningen Ventilen Danmark blev stiftet i 1999 og er paraplyorganisation for alle de lokale tilbud. Vores bestyrelse består af en gruppe unge frivillige, som Ventilens medlemmer vælger på årsmødet. Sekretariatet varetager meget af den daglige drift og udover at skabe gode rammer for alle de frivillige arbejder det bl.a. med større projekter, uddannelse og fundraising.

Hvis du har ris eller ros til Ventilen Danmark eller et af vores lokale tilbud, så kan du skrive til sekretariatet på info@ventilen.dk.