Årsmøde i Ventilen Aalborg

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Aalborg.

Årsmødet afholdes onsdag den 4. april 2018, kl. 18.00 på Hasserisgade 10(Lilla lokale), 9000 Aalborg.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Aalborg.

Dagsordenen bliver som følger: 

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

8. Eventuelt.

Af hensyn til et planlægnings øjemed, bedes du melde din ankomst til årsmødet på aalborg@ventilen.dk – Gerne inden udgangen af marts.

De bedste hilsner,

Ventilen Aalborg