Årsmøde i Ventilen Århus

Årsmøde i Ventilen Århus

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Århus.

Årsmødet afholdes mandag den 25. maj 2020, kl. 18.00 på Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Århus.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

De bedste hilsner,

Ventilen Århus