Ekstraordinær generalforsamling i Ventilen Aarhus

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ventilen Aarhus!

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Aarhus mandag d. 28. januar kl. 18:30. Årsmødet afholdes da formanden og næstformanden træder tilbage pr. 1. februar, og det ikke har været muligt at finde stedfortrædere internt i bestyrelsen.

DATO: Mandag d. 28/01/2019
HVOR: “Folkestedet”, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C

Dagsorden

Punkt 1. Mødets åbning ved formanden.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

  1. valg af dirigent
  2. valg af referent

Punkt 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet

Punkt 4. Valg af bestyrelse

  1. valg af formand
  2. valg af næstformand
  3. valg af kasserer
  4. valg af øvrige medlemmer

Punkt 5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

Punkt 6. Eventuelt