Indkaldelse til årsmøde i Ventilen Aarhus

Kære medlemmer,

Der indkaldes den 29. april 2019, kl. 18.30-19.00, til årsmøde i Ventilen Aarhus.

Mødet finder sted i Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C, Lokale 0.2.

Tilmelding skal ske senest mandag den 12. april 2019 til aarhus@ventilen.dk.

Eventuelle forslag skal være os i hænde senest 14 dage før mødet på aarhus@ventilen.dk.

Vedhæftet nedenfor er mødets dagsorden.

Dagsorden for Ventilen Århus’ årsmøde 2019

Punkt 1.

– Mødets åbning ved formanden.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

– Valg af dirigent,

– Valg af referent.

Punkt 3.

– Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning,

– Årsstatus.

Punkt 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

– Årsregnskab 2018.

Punkt 5. Indkomne forslag.

Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

– Forslag om at foreningen vælger en ekstern revisor, eller godkender at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen.

Punkt 6. Valg af bestyrelse

– Valg af formand,

– Valg af næstformand,

– Valg af kasserer,

– Valg af øvrige medlemmer.

Punkt 7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

– a. Kontingent på 75 kr. om året.

Punkt 8. Eventuelt.