Nyt formandsskab i Ventilen Aarhus!

I januar afholdte vi ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt et nyt formandsteam i Ventilen Aarhus.

Det består nu af Amalie Gammelgaard og Frederik Maintz, som glæder sig til at løfte nye og spændende opgaver.

Kassererposten forbliver hos den garvede Jakob Munk Tersbøl.