Vi søger nye frivillige!

 Vil du være med til at hjælpe ensomme unge og samtidig opbygge kompetencer inden for kommunikation, PR og organisatorisk arbejde?- Så bliv frivillig i et godt og socialt fælleskab i Ventilen Aarhus

 

Ventilen Aarhus søger frivillige mellem 18 og 28 år til et spændende arbejde med unge, som føler sig ensomme. Som frivillig kommer man til at indgå i et stærkt socialt fællesskab, får mulighed for personlig såvel som faglig udvikling, samt er med til at gøre en stor forskel for unge i Aarhus.

 

Ventilen er et mødested for unge, som føler sig ensomme, hvor de kan styrke deres sociale kompetencer i et trygt og sikkert miljø med andre unge, som er i en lignende situation. Arbejdet med de unge foregår efter ung-til-ung princippet, hvilket dels går ud på, at vi som frivillige er i en tilsvarende alder som de unge, der kommer i mødestedet, og ligeledes kan relatere til nogle af de problemer, som man som ung oplever i ens hverdag.

 

Det frivillige arbejde er tredelt: vagter i mødestedet, organisatorisk arbejde og socialt samvær mellem de frivillige. I mødestedet skal de frivillige arrangere forskellige aktiviteter for de unge samt stå til rådighed, hvis de unge har brug for en snak. Derudover skal man være med til at sikre en tryg atmosfære i mødestedet, så de unge har optimale forhold til at arbejde med deres sociale kompetencer. Det organisatoriske arbejde inkluderer ansvarsposter, møder og arbejdsgrupper. Oftest bruger man som frivillig 10 timer om måneden fordelt på to vagter i mødestedet, mens man én mandag om måneden deltager i et månedsmøde, der varer ca. 2,5 time. Herudover skal du tage del i det organisatoriske arbejde, da Ventilen ikke kan fungere uden frivillige. Slutteligt forventer vi, at du deltager i det sociale i frivilliggruppen, hvilket inkluderer bl.a. hyggeaftener, fester og øl med de frivillige samt en årlig hyttetur – dette kræver selvfølgelig også din tid og engagement!

 

Forventninger til dig:

  • Vi forventer, at du har et personligt overskud, og kan møde de unge i mødestedet ligeværdigt
  • Vi forventer, at du er klar på at bruge 20-25 timer om måneden på Ventil-arbejde
  • Vi forventer, at du har lyst til at deltage både i det organisatoriske arbejde, vagterne i mødestedet og det sociale i frivilliggruppen
  • Vi forventer, at du er åben overfor at indgå i en meget social gruppe af andre frivillige
  • Vi forventer, at du holder nedenstående datoer fri, såfremt du bliver ansat i Ventilen.

Uanset din faglige baggrund kan Ventilen styrke dine kompetencer både fagligt og socialt. Er du interesseret så kan du læse mere om Ventilen og vores arbejde på hjemmesiden: www.ventilen.dk

Din ansøgning og CV sendes til mail: uddannelsesansvarlige_aarh@ventilen.dk

Vigtige datoer:
Ansættelsessamtaler – d. 13. og 14. maj
Introaften – d. 20. maj
Uddannelsesdag – d. 1. juni
Uddannelsesweekend –  d. 7. og 8. september