Ekstraordinært Årsmøde

Ventilen Esbjerg holder ekstraordinært årsmøde den 9. februar 2021 kl. 18.30 for medlemmer af ventilen Esbjerg.

Tilmeld dig pr. mail til esbjerg@ventilen.dk senest dagen før.

Dagsordenen:

  1. Mødet åbnes
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmøde
  4. Valg af bestyrelse:
    1. kasserer
    2. Op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
  5. Evt.

Adressen er Exnersgade 4, 6700 Esbjerg