Årsmøde i Ventilen Esbjerg

Ventilen Esbjerg afholder årsmøde for 2017/2018. Dette finder sted i Vindrosens lokaler, Exnergade 4, 6700 Esbjerg. Mødet vil blive afholdt i lokale 4, på 2. sal kl. 18.00 tirsdag d. 5. september.

Dagsorden:

1. Mødets åbning ved formanden.

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå administrationsaftale med Ventilen Danmark

10. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen

11. Eventuelt