Ekstraordinært årsmøde Ventilen Esbjerg

Dagsordenen:

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4) Valg af formand og næstformand

5) Underskrive administrationsaftale, hvis I ønsker at aftalen stadig skal gælde.

6) Evt.

Hvornår: Den. 17. april 2019 – kl. 17:30-19:30

Adresse: Exnersgade 4, 6700 Esbjerg

Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet