Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Esbjerg

Da Ventilen Esbjerg skal havde en ny formand, næstformand og kasserer, indkaldes der til ekstraordinært årsmøde d. 19. juni kl. 18.00.

Mødet afholdes i Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Ventilen Esbjerg

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent.

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.

4) Valg af formand

5) Valg af næstformand

6) Vag af kasserer

7) Underskrivelse administrationsaftale.

8) Evt.