Årsmøde Ventilen Esbjerg 2024

Dagsorden for årsmøde i Ventilen Esbjerg

Dato: onsdag d. 24/4-2024 kl. 17.30

Sted: Exnersgade 4 – Vindrosen

Dagsorden:

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 • Valg af dirigent og referent. 
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  • Forperson
  • Næstforperson
  • Kasserer
  • Evt. op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
   Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 • Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 • Eventuelt.