Indkaldelse til årsmøde i Ventilen Herning

Søndag d. 28. April holder Ventilen Herning Årsmøde. Mødet vil foregå på Nørregade nr. 7, klokken 19.

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
2. Valg af dirigent og referent. (Husk at formand og referent ikke må være den samme)
3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. (Kan blot være en mundtlig, kort beretning fra formanden)
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. (Det kommer til jer inden længe )
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse. (Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer: Formand, næstformand og kasserer.
Desuden kan vælges op til tre øvrige medlemmer efter årsmødets beslutning. Alle vælges på årsmødet og vælges for et år.)
8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. (Her skal det blot indstilles og vedtages at følge Ventilen Danmarks kontingent på kr. 75,-)
9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
11. Eventuelt.