Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Ventilen Herning

Der indkaldes til ektraordinært årsmøde i Ventilen Herning som vil foregå d. 29-11-2017 fra kl. 16.

Mødet vil forgå på følgende adresse: Hodsagervej 83, 7490 Aulum. Tilmeldelse kan ske via mail på  herning@ventilen.dk.

Dagsorden:

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmøde.

4. Valg af bestyrelse.

5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

6. Eventuelt