Årsmøde i Ventilen Hillerød

Årsmøde i Ventilen Hillerød

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Hillerød.

Årsmødet afholdes tirsdag den 23. april 2019, kl. 18.00 på Buevej 1, (kælderen), 3400 Hillerød.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Hillerød.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

De bedste hilsner,

Ventilen Hillerød

Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet