Ekstraordinært årsmøde 2021

Mødet afholdes den 3 juni 2021
Tilmelding sker til hilleroed@ventilen.dk

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 7. Eventuelt