Ekstraordinært årsmøde Ventilen Hillerød

Dagsordenen:

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent (må ikke være formanden).

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet (14 dage før).

4) Valg af formand og næstformand

5) Underskrive administrationsaftale, hvis I ønsker at aftalen stadig skal gælde.

6) Evt.

Hvornår: Den. 20. september 2018 – kl. 16.00-18.00

Adresse: Buevej 1, 3400 Hillerød