Dagsorden for årsmøde i Komsammen Holbæk 2023

Dato: 14 juni 2023 kl. 15.30

Dagsorden:

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 • Valg af dirigent og referent. 
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 • Indkomne forslag
  • Lukning af tilbuddet
 • Valg af bestyrelse
  • Forperson
  • Næstforperson
  • Kasserer 
 • Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 • Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 • Eventuelt.

 

Forslag skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før mødet og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før mødet, så alle medlemmer har mulighed for at se forslagene. Forslag kan sendes til lokal- og organisationskonsulent christina@ventilen.dk