KOMsammen København indkalder til ekstraordinært årsmøde

Tidspunkt: Søndag d. 05/11/2022 klokken 17.00

Sted: Ny Kongensgade 9, 3 1472 København K

Dagsorden

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  -Kasserer
 5. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 6. Eventuelt

Alle medlemmer af KOMsammen København er velkomne.

Tilmelding skal ske på: komsammen_kbh@ventilen.dk senest d. 3. november 2023.