Årsmøde 2020

Dagsorden for årsmøde i KOMsammen Odense

Dato: 8. juni 2020

Tid: 17.30-20.00

Adresse: Nørregade 77, 5000 Odense C

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomme forslag.
 7. Valg af bestyrrelse.
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark.
 10. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen.
 11. Eventuelt.
Meningsfuldt samvær online