Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i KOMsammen Silkeborg

Dato: Tirsdag, d. 8. december

Tid: Kl. 18:00

Sted: Frivilligcenteret Silkeborg,Estrupsgade 4, 1 sal, 8600 Silkeborg

Dagsorden:

  •  Mødet åbnes
  •  Valg af dirigent
  •  Dirigenten kontrollerer, at der er sket lovlig indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde (jf. stk. 3 og 4) og indsamler fuldmagter fra ikke tilstedeværende
  • Valg af referent
  •  Valg til Bestyrelse
  • Eventuelt

Tilmelding skal ske til KOMsammen Silkeborg pr. mail komsammen_silkeborg@ventilen.dk senest på dagen 8. december kl. 12.00.