Årsberetning 2021

I år er der sket mange ting for os i KOMsammen Skive, hvilket vi glæder os meget over. Og glæde er da netop også det ord, som bedst opsummerer den enorme støtte og opbakning KOMsammen Skive har oplevet i sit første spæde barneår. Vi frivillige er himmelhenrykte over den succes, som KOMsammen Skive har vist sig at blive. Derfor er det nu tid til, at vi kigger tilbage og mindes året, der gik.

Vi startede stille og roligt op i begyndelsen af marts med vores første frivilligmøde. Efter nogle rekrutteringsamtaler kunne vores forperson Malene Lindgren og vores næstforperson Marie Louise Andersen endelig byde velkommen til de nogle af de mange, der ville komme til at udgøre det fantastiske frivilligeteam i KOMsammen Skive. Det første møde blev holdt digitalt og i stuerne, godt begravet under dyner og tæpper, sad vi og planlagde, hvordan vores hjertebarn skulle tage sine første skridt ud i den store verden. Ved mødet føltes arbejdsglæden enorm. Det var allerede dengang tydeligt, at noget ganske særligt var i gærde.

Senere, i forbindelse med opstarten af tilbuddet, fik vi fint besøg fra sekretariatet i København. Her udfordrede den godhjertede Julie Amanda nærmest fysikkens love ved at rejse herover på rekordtid. Til mødet hjalp hun os med fordeling af administrative opgaver, ligesom hun også tog sig tid til at høre på vores mange skæve og kreative inputs. Inden hun nærmest satte i løb ned på banegården, mindede hun os om, at de fleste tilbud oplevede en hård opstart, og at vi nok ikke skulle regne med det store fremmøde til vores åbningsdag.

Her tog hun dog grueligt fejl! Torsdag den 27. maj kom vores dengang meget lille frivilliggruppe på noget af et overarbejde. Det skulle nemlig vise sig at hele 11 unge havde taget mod til sig og fundet vej ned til Ungdomsskolen i Skive, hvor vi holder til. Ligeledes kom der fire, som gerne ville være frivillige. Det var en fantastisk opstart med masser af spil og hygge. En opstart som vi forsat lever højt på, når vi hver torsdag slår dørene op med stort engagement i vores tilbud.

I forbindelse med hverdagen indtraf, kom der nye og spændende muligheder for vores tilbud. Eksempelvis deltog vi henover sommeren i Ungdomsskolens Cool Sommer aktiviteter på Strandtangen. Her valfartede de unge til. I august afholdt vi en temaaften om Pride, hvor vi fik besøg af en frivillig fra Regnbuecafeen. Det blev til en skøn aften med diskussioner, foredrag, levende musik fra MC Hansen og naturligvis masser af kærlighed.

Henover efteråret prøvede vi en række nye ideer af. Vi gik tur i Legindbjerge på Mors, afholdt kreativ aften, så film og lavede aktiviteter i hallen på Ungdomsskolen.  Efterårsperioden har vist os, at vi aldrig må være bange for at prøve kræfter med nye ting.

Det var også i efteråret, at Skive fik besøg af Patrick Cakirli fra March mod Ensomhed. Her gik vi med Patrick af to omgange, først fra Sallingsundbroen mod Skive, dernæst fra Skive til Viborg. Mellem de to distancer, deltog vi i Frivilligcenter Skives fællesspisning. Her mødte mere end 60 mennesker fra alle aldersgrupper op og fik sig en dejlig aften med god mad og hyggelige samtaler. Til arrangementet havde vi mulighed for at holde oplæg om vores tilbud. Her oplevede vi lokalbefolkningens glæde ved, at der blev taget initiativ, og vi fik mange rosende ord med på vejen.

I den kolde vinter prioriterede vi varmen og julehyggen, da vi henover november og december afholdt alverdens julearrangementer. Vi fik her genopfrisket ædle discipliner som juleklip, konfekt og juledekorationsdesign. Dette fødte en stor juleglæde ved mange af vores unge, hvilket var helt vidunderligt at betragte for os frivillige.

Den 9. december gjorde vi brug af de penge, vi tidligere på året havde modtaget fra Skive Kommunes Spontanitetspulje, da vi tog ud til Skive Gokart og Paintballcenter, hvor der blev hygget med lasergame og diverse andre sjove aktiviteter. Det var en aften over alt forventning, idet næsten 20 mennesker mødte op for at hygge sig med pizza og fysiske aktiviteter. Vi håber at kunne gentage succesen igen.

En anden stor succes i vinteren må siges at være Ventilens årsmøde, hvor frivillige fra hele Danmark var samlet til et par festlige og lærerige dage. Her blev der udvekslet erfaringer og ideer, ligesom den enkelte frivillige også havde mulighed for at styrke sine komplianser indenfor blandt andet PR, projektledelse og formidling. Til selve årsmødet blev vores næstforperson, Marie Louise, valgt ind i den nationale lokalkomite, og skal fra årsskiftet være med til at sikre kvaliteten i de mange lokale mødesteder. Dette arbejde ser vi frem til at følge.

Endeligt skal det nævnes, at KOMsammen Skive fik en flot 3.plads i  Dansk Ungdoms Fællesråds konkurrence om årets ungdomsforening. Denne anerkendelse er vi utroligt glade for, idet den viser, at vores arbejde gør en forskel for unge, der oplever ensomhed.

Med andre ord går de frivillig i KOMsammen Skive ind i år 2022 fulde af forhåbning, forventning og glæde. Vi ser nu frem til en velfortjent juleferie, inden vi efter nytår begynder at sætte en række nye projekter i værk. På tegnebrættet for næste år har vi i øjeblikket et stort loppemarked, et fællesspisningsarrangement og en lang række ambitioner i forbindelse med afholdelsen af den nationale ensomhedsdag i begyndelsen af maj. Ligeledes håber vi på at kunne få lov til at bakke op omkring arrangementer som Pride og March mod Ensomhed igen i det nye år.

Vi frivillige i KOMsammen Skive siger tak for den støtte vi har fået gennem hele året, og ønsker en glædelig jul og et godt nytår.