Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde den 25. oktober klokken 18.00.

Ekstraordinært årsmøde d. 25. oktober  2023 klokken 18.00

KOMsammen Skive indkalder alle medlemmer til ekstraordinært årsmøde den 25. oktober klokken 18.00 i frivilligcentret Skive ved stationen.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde den 25. oktober:

  1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet
  4. Valg af bestyrelse

Valg af formand
Valg af næstformand

  1. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
  2. Eventuelt