KOMsammen Skive afholder ordinært årsmøde d. 21/4 2022 kl. 17.00. Adressen er Sallingsgade 4E, 7800 Skive.

Medlemmer af KOMsammen Skive er velkomne til at deltage.

Dagsorden for årsmødet er ifølge vedtægterne således:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 11. Eventuelt.