Årsmøde 2020

Dato for årsmøde: 27. maj 2020

Tidspunkt: 17-19

Sted: Bjergbygade 20C

Alle medlemmer er velkomne, men af praktiske årsager er det nødvendigt, at man tilmelder sig senest d. 20. maj 2020 på:  komsammen_slagelse@ventilen.dk

Dagsordenen:

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
(Jvf. stk. 3 og 4)

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse jf. §6:

  • Valg af formand
  • Valg ad næstformand
  • Valg af kasserer
  • Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer

8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen

11. Eventuelt.