Indkaldelse til årsmøde i KOMsammen Slagelse

Der indkaldes til årsmøde i KOMsammen Slagelse d. 27. april 2017 kl. 16

Sted: Cafe Uno, CSU, Rosenkildevej 88B i Slagelse

Alle medlemmer er velkomne, men af praktiske årsager er det nødvendigt, at man tilmelder sig senest d. 1. april 2017 på komsammen_slagelse@ventilen.dk

Dagsordenen:

1. Mødet åbnes v/formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse til årsmøde

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v/formand

5. Indkomne forsla.
OBS! Forslag skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før mødet. 

6. Valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

9. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen

10. Eventuelt

Vel mødt!