Årsmøde i KOMsammen Svendborg 2020

Årsmøde i KOMsammen Svendborg 2020

Tid og sted:  d. 20. maj 2020. Fra kl 16.00-18.30

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved formand og næstformand
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Fordeling af øvrige ansvarsposter
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 9. Fremlæggelse og godkendelse af om bestyrelsen har mandat til at forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af ekstern revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 11. Eventuelt