Eva Secher: Trivsel er vores konkurrencefordel

2017 18. Jun 15:56

Der blev langet ud efter regeringens fremdriftsreform, da bl.a. formanden for Dansk Psykolog Forening debatterede ensomhed på de videregående uddannelser. Debatten, der foregik på årets Folkemøde, var arrangeret af Ventilen.

Under overskriften ”Ensomhed på de videregående uddannelser – årsager og løsninger”, satte Ventilen fire forskellige aktører indenfor trivsel og uddannelse stævne til debat på årets Folkemøde. Der var indimellem uenigheder blandt debattørerne, men alle var enige om, at regeringens fremdriftsreform har gjort det psykisk meget hårdere at være studerende på en videregående uddannelse.

Formand for Dansk Psylolog Forening, Eva Secher Mathiasen, lagde ikke fingre imellem, da hun nøgterne påpegede, at dårlig trivsel er lig med dårlig forretning.

”Trivsel er vores vigtigste eksportvare eller konkurrencefordel,” lød det.

Fremdriftsreformen betyder bl.a. at de studerende har fået sværere ved at udskyde fag og eksamener eller at få orlov. De studerende har med andre ord mere travlt, og det øger ifølge psykologformanden risikoen for, at de unge kommer til at føle sig ensomme.

”Travlhed har en kæmpe relationel omkostning.”

Med sig på scenen havde hun rektor på DTU, Anders Bjarklev, formand for Djøf Studerende, Christian Nør Larsen og direktør i Det Sociale Netværk, Trine Hammershøy. Og rektoren og studenterformanden var bl.a. ikke helt enige om, hvor mange timer, man skal lægge på studiet. Anders Bjarklev sagde 50 timer om ugen, mens Christian Nør Larsen mener, at et fuldtidsstudie bør matche et fuldtidsjob altså 37 ugentlige timer.

”Jeg synes, Det klinger hult at sige, der skal være plads til trivsel, problemer i familien osv., når du samtidig siger, vi skal arbejde 50 timer om ugen,” lød det fra Christian Nør Larsen fra Djøf Studerende, hvilket høstede klapsalver fra alle de i det fyldte telt. ’

På det felt kom de ikke til at nærme sig hinanden, men rektor Anders Bjarklev påpegede dog hele debatten igennem, at de studerendes sociale trivsel ligger ham meget på sinde.

”De unge ville føle sig bedre tilpas uden fremdriftsreformen. De, der bare er lidt skrøbelige, falder fra.”

Ligesom Eva Secher pegede han også på det økonomiske rationale ved at slække på kravene til de studerende:

”Der er meget bedre forretning i at lade de studerende gennemføre, også selvom det tager lang tid.”

Direktør i Det Sociale Netværk, Trine Hammershøy, nikkede bekræftende til alle påstandene om, at mange af de studerende mistrives. Hun mener, at de unge har så travlt med at træffe svære valg og få topkarakterer, at de nedprioriterer de sociale færdigheder.

”Mange unge får ikke lært noget så basalt som at small-talke,” fortalte hun.

Christian Nør Larsen havde nogle konkrete forslag til, hvordan trivslen kan blive bedre på trods af fremdriftsreform.

”Det sociale skal starte fra første dag, og universitetet skal bakke op om de initiativer, som de studerende kommer med. Der skal være rystesammenture ikke bare på 1. semester,  men på alle semestre.”

Debatten foregik i Headspaces telt på Folkemødet d. 16. juni 2017.