Ventilens formand på talerstolen

2017 10. Okt 15:49

Seks studenterforeninger havde inviteret til trivselskonference på Christiansborg. Ventilens formand, Maria Bergmann Nielsen, efterlyste bedre rammer om den sociale trivsel på de videregående uddannelser.

Alt for mange studerende mistrives på deres uddannelse. For mange bliver ramt af stress eller ensomhed, og det bliver ikke bedre af sig selv. Tværtimod. Det var udgangspunktet for den trivselskonference, som seks studenterorganisationer inviterede til. Christiansborg dannede rammerne, så de fremmødte politikere havde ikke langt at gå. 

Et punkt på dagsordenen var ”åben mikrofon” og her var Ventilens formand, Maria Bergmann Nielsen, den første på banen.

”Jeg gik på talerstolen, fordi vi i Ventilen mener, at social trivsel på de videregående uddannelser er alt for overset.”

Der er en tendens til meget høje faglige krav og krav om at komme hurtigt igennem studierne, og det bliver desværre ofte på bekostning af de studerendes sociale trivsel, mener hun.

”Jeg efterlyste bedre rammer for det sociale miljø på universiteterne og de andre videregående uddannelser. De studerende kan et langt stykke henad vejen selv fylde rammerne ud, men de har behov for støtte oppefra – ikke mindst fra Christiansborg. ”

Formanden håber nu, at konferencen kan være med til at påvirke politikerne, så det ikke kun er de studerendes eget ansvar at få et godt studieliev.

Bag konferencen stod Djøf Studerende, Magistrene studerende, FADL - foreningen af danske lægestuderende, Danske Mediestuderende, DPS - Dansk Psykologforenings Studentersektion og SUL - Studenteransattes Landsforbund.

Ventilen var repræsenteret med en sekretariatsleder, formanden og to bestyrelsesmedlemmer.