Nyt samarbejde skal øge trivslen på videregående uddannelser

Antallet af  studerende, der føler sig ensomme, har været stigende siden corona. Gennem en gratis workshop skal Ventilen i samarbejde med Studenterrådgivningen hjælpe undervisere på videregående uddannelser med at styrke fællesskabet i undervisningen og afhjælpe ensomhed.

Siden corona føler 22 % af unge mellem 16-29 år sig alvorligt ensomme. På de videregående uddannelser er tallene alarmerende. Forskellige undersøgelser har vist stigende mistrivsel og ensomhed. Senest viste en undersøgelse blandt DJØFs studerende i februar 2021, at to ud af tre føler sig ensomme – og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ensomhedsfølelsen bliver langvarig. 

Et nyt samarbejde mellem Studenterrådgivningen og Ventilen støttet af Undervisningsministeriet skal sikre forebyggelse og viden om at modvirke ensomhed blandt unge på de videregående uddannelser. Det sker gennem gratis workshops, hvor underviserne bl.a. får  viden og redskaber til at skabe trygge rammer for en undervisning, der understøtter fællesskabet. Typiske handlemønstre og psykologiske strategier blandt studerende er et af emnerne, der bliver taget op. Alt i alt, får underviserne den nødvendige viden til at spotte og skride til handling i forhold til ensomhed og social mistrivsel på uddannelserne.

“Corona-situationen har fungeret som en lup og har forstørret problemer som ensomhed og mistrivsel. Det er samtidig blevet tydeligere, at mange undervisere ikke har de redskaber, der skal til. Derfor er vi enormt glade for at skulle være med til at ruste underviserne til at handle og være med til at sikre, at andelen af studerende, der føler sig ensomme, falder, og at studielivet igen bliver trygt at være i med gode rammer såvel som høj faglighed. Samarbejdet med Studenterrådgivningen giver så god mening. De er om nogen eksperter i studerendes trivsel, men vi kan byde ind med vores viden om ensomhed, fællesskaber og hvordan man kan arbejde med hele gruppen af studerende”, siger Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen. 

Flere redskaber til værktøjskassen

Workshoppen varer i alt fire timer og består af faglige oplæg om ensomhed, trivsel og hvordan fællesskaber understøtter undervisningen. Der vil også være refleksive øvelser og længere arbejdssessioner, hvor deltagerne selv skal udvikle en undervisningspraksis. Sammen udvikler deltagerne forskellige, nye idéer til metoder, der understøtter fællesskabet. 

Derudover lærer underviserne, hvordan der skabes stærk kontakt til de studerende og mellem de studerende. Hvordan man skaber engagement og aktivitet i undervisningen, sammenhængskraft i studiegrupper og forebyggelse af mistrivsel i form af ensomhed og svækket tilhørsforhold til studiet. Man får viden om, hvordan man skaber tryghed og tager styring ved gruppearbejde. Der skal gives plads til andet end ren faglig snak. Eleverne skal involveres i undervisningen, og det er vigtigt med deres input om, hvad der fungerer for dem. 

Tag ansvar for de studerendes læringsrum

Som underviser skal og kan du ikke løse de studerendes problemer, men du har et ansvar for at skabe nogle rammer for studiemiljøet. Trivsel er nemlig en forudsætning for, at man kan lære. Som underviser bør du tage ansvar for følgende: 

 • Sikre trygge rammer for undervisningen
 • Sørg for at lave grupperne, når de studerende skal lave gruppearbejde
 • Giv plads og rum til at snakke om andet end det faglige
 • Involvér dine studerende i undervisningen og vær nysgerrig på, hvad der fungerer for dem
  • inddragelse giver dine studerende en følelse af at blive set og have noget at byde ind med. Det er nu engang dem, der oplever din undervisning
 • Kend til interne såvel som eksterne tilbud og informér herom, hvis der er behov

Praktiske oplysninger:

 • Skriv til forebyggelse@srg.dk ved booking
 • Ved spørgsmål kan man ringe til Marie Husby fra Studenterrådgivningen på
  21 89 69 49 
 • Workshoppen afholdes via Zoom
 • Booking kan ske frem til november 2021

Om samarbejdet 

Undervisere på de videregående uddannelse skal klædes på med den rette viden og redskaber til at kunne skabe et trygt og socialt fællesskab omkring undervisningen. Faglighed sikres nemlig gennem god trivsel.

Studenterrådgivningen hjælper studerende, der mistrives med socialfaglig og psykologisk bistand. De understøtter videregående uddannelser med at forebygge mistrivsel blandt studerende. 

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge gennem 24 lokale tilbud for ensomme unge, formidling af viden og redskaber i arbejdet mod ensomhed og gennem samarbejder med andre organisationer, kommuner mv.