Ventilen Fortæller

Kort beskrivelse

Ventilen Fortæller er et udviklings- og formidlingsprojekt, hvor Ventilen i perioden fra 2015 - 2018 udvikler oplæg om unge, fællesskab og ensomhed rettet mod bestemte målgrupper, og klæder en gruppe af frivillige oplægsholdere på til at holde disse oplæg.

Målet for projektet er, at langt flere vil få mulighed for at høre om ensomhed som ungdomsproblem og blive inspireret til, hvad man kan gøre for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.

Vores målgrupper er højskole- og efterskoleelever og pædagog- og lærerstuderende. 

Projektet er finansieret af Velux Fonden.

Læs mere om oplægget til højskole- og efterskoleelever.

Læs mere om oplægget til pædagog- og lærerstuderende.
 

Baggrund

5-10 % af alle unge føler sig ofte eller altid ensomme, og mange af dem har brug for hjælp til at bryde deres sociale isolation.

De unge bebrejder sig selv for deres ensomhed, og ofte gør de meget for, at andre ikke skal opdage, hvordan de har det. Men tavsheden gør ensomheden værre, og det første skridt ud af ensomheden er at kalde den ved navn og fortælle, hvordan man har det. Det bliver lettere, hvis man selv og ens omgivelser ved noget om ensomhed. 

Ventilen bliver jævnligt inviteret til at holde oplæg om unge og ensomhed i meget forskellige fora; til konferencer for fagfolk, for frivillige i sociale tilbud, på arbejdspladser og for grupper af unge på uddannelser. Vi bestræber os altid på at møde denne efterspørgsel, og vi har gode erfaringer med at formidle vores viden om ensomhed blandt unge, og hvordan den kan forebygges og afhjælpes. 

Med Ventilen Fortæller ønsker vi at nå længere ud med vores oplæg og gå fra blot at tage ud, når vi bliver kontaktet, til også selv aktivt at skabe kontakt til personer og organisationer, som mangler den viden, vi har om ensomhed blandt unge. En vigtig del af projektet er også at uddanne flere frivillige til at kunne holde fagligt tunge oplæg om ensomhed fremfor som nu, hvor vi oftest sender ansatte afsted på denne type opgaver.