Studenter søges: Skarpt kommunikerende statistikhajer (eller dig, der gerne vil være det)

Vi søger to studentermedarbejdere, der vil være med til at indsamle og formidle viden om rækkevidden og effekten af vores 22 lokale tilbud og om vores frivilliges trivsel – og gennem fundraising sikre at de lokale tilbud fortsat kan gøre en forskel.

Som studentermedarbejder sidder du med størstedelen af de praktiske opgaver ifbm. vores dokumentations- og evalueringsarbejde herunder indsamling og bearbejdning af data. Vi har mere end 10 års erfaring med det, så vi skal nok sætte dig ind i det, men forventer at du har både faglighed og interesse for evalueringsarbejde. Der ligger nogenlunde de samme opgaver ift. at gennemføre vores årlige trivselsundersøgelse blandt de frivillige.

Den anden primære opgave bliver at fundraise for de lokale Ventiler – her består arbejdet af at udarbejde og udsende ansøgninger til kommuner og lokale fonde. Her har vi selvfølgelig også skabeloner, tidligere ansøgninger og gode kollegaer, du kan trække på.

Du kommer til at arbejde selvstændigt med dine opgaver og i høj grad selv have ansvar for at spørge, når noget driller, eller sige til, hvis noget ikke spiller. Men du kommer til at sidde i vores lokalenhed, hvor alle i øvrigt samarbejder og sparrer tæt på tværs af titler og anciennitet.

Om dig:

Vi forventer ikke, at du kan alt fra første dag, men du skal kunne nikke genkendende til følgende:

 • Du er fagligt stærk i kvantitativ metode og synes det er spændende
 • Du er superbruger Office-programmer (særligt Excel) og generelt ikke IT-forskrækket
 • Du synes skriftlig kommunikation er spændende og skriver klart og tydeligt
 • Du trives med at have ansvaret for vigtige opgaver – kombineret med mindre og til tider rutineprægede opgaver
 • Du kan arbejde selvstændigt, men ikke er bange for at bede om hjælp
 • Det er ikke afgørende, hvad du studerer, så længe du har værktøjskassen i orden
 • Det er en fordel, hvis du har mindst to år tilbage af studiet

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Hjælpe med løbende dataindsamling og -behandling via Excel, Alchemer og Power BI – og eventuelt på sigt et andet statistikprogram – med formålet at dokumentere brugen af Ventilens lokale tilbud
 • Indledende analyser og krydsreferencer, samt skrivearbejde i forbindelse med udarbejdelsen af hhv. evaluerings- og dokumentationsrapporten og trivselsundersøgelsen.
 • Udarbejdelse af fondsansøgninger til private og kommunale fonde
 • Diverse ad hoc-opgaver i enheden og på sekretariatet – det kan være alt fra at pakke 500 breve, over at være teknisk support på et online-kursus til at researche på relevante SoMe-grupper ift. frivilligrekruttering.

Praktisk:

Send din ansøgning og CV i én samlet PDF-fil til job@ventilen.dk hurtigst muligt. Skriv “Student til Lokalenheden” i emnefeltet.

Vi holder løbende samtaler med ansøgere.

Vi ser gerne, at du kan starte op hurtigst muligt og allersenest 1. november

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Patrick Kulas fra lokalenheden via patrick@ventilen.dk eller tlf. 70 20 83 08.

Vi tilbyder en timeløn på 125 kr. og gennemsnitligt 10-15 timer om ugen. Arbejdstiden ligger som udgangspunkt kl. 9-16 på Ventilen Danmarks sekretariat i København K.

Om Ventilen:

Vi er en landsdækkende ungdomsorganisation, der forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge. Vi har 22 lokale tilbud fordelt over hele Danmark, hvor unge, der føler sig ensomme kan finde hjælp – og derudover arbejder vi for at formidle viden om unges ensomhed og redskaber til at arbejde med det til fagfolk og frivillige, der arbejder med unge.

Hele organisationen er drevet og ledet af unge frivillige – vi har ca. 275 i alt – fordelt over hele landet. På sekretariatet er vi omkring 15 ansatte, der understøtter de frivilliges arbejde ved at hjælpe med alt fra. kommunikation, fundraising, frivilligledelse, workshops, administration og bogholderi.

Vores hverdag er travl, men vi husker at prioritere det sociale – hvad end det er snakken ved kaffemaskinen eller fredagsøl. Lokalenheden, som du bliver en del af, understøtter vores lokale tilbud. Enheden består af to studentermedhjælpere, en projektmedarbejder tre konsulenter, hvoraf én fungerer som faglig leder for enheden.