Årsmøde i Ventilen Viborg

Årsmøde i Ventilen Viborg

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i Ventilen Viborg.

Årsmødet afholdes mandag den 29. april 2019, kl. 18.00 på Vesterbrogade 1, 8800 Viborg.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Viborg.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt

 

De bedste hilsner,

Ventilen Viborg

Den gode velkomst, at hjælpe nye ind i fællesskabet