Årsmøde Ventilen Viborg

Årsmøde i Ventilen Viborg 2020

Tid og sted: 

Tidspunkt: 28.06.2020 kl. 11.00 til 15.00
Sted: c/o De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

På nuværende tidspunkt kun for de frivillige. Vi følger gældende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen om maks at forsamles 10 personer. Det vil derfor kun være frivilliggruppen som mødes i vores lokaler. Hvis man som medlem af Ventilen Viborg har lyst til at deltage på årsmødet, må man gerne sende en mail til viborg@ventilen.dk, hvor man melder sig til. På dagen sender vi et link, så man kan være med online.

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved formand og næstformand
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Fordeling af øvrige ansvarsposter
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 9. Fremlæggelse og godkendelse af om bestyrelsen har mandat til at forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af ekstern revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 11. Eventuelt