Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Viborg

Hermed indkalder Ventilen Viborg til ekstraordinært møde mandag den 25. september 2017 kl. 19.00 i De frivilliges hus i Viborg, i forbindelse med valg af ny formand og næstformand. Dagsordenen er som følger

1) Mødet åbnes ved bestyrelsens repræsentant

2) Valg af dirigent og referent.

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.

4) Valg af formand og næstformand

5) Underskrivelse af administrationsaftale

6) Evt.