Indkaldelse til årsmøde i Ventilen Viborg

Der indkaldes hermed til årsmøde i Ventilen Viborg. Årsmødet holdes d. 24. april kl. 19:00 i De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse.

8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark

10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen

11. Eventuelt.