Har du en oplægsholder i maven?

Ventilen søger lige nu oplægsholdere til vores korps af unge seje frivillige, som rejser rundt i hele landet og holder oplæg om ungdomsensomhed. Som frivillig oplægsholder bliver du en dygtig faglig formidler, som er med til at bryde tabuet om ensomhed blandt unge ved at udbrede viden og skabe debat om emnet.

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver mødesteder for unge, der føler sig ensomme. Derudover arbejder vi for at formidle viden om ungdomsensomhed og redskaber til at komme problemet til livs. Ventilen Fortæller Korpset rejser rundt til skoler, andre foreninger, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.v. og deler ud af den store viden vi har om at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Så som frivillig i korpset bliver det dig, der sammen med en dygtig medfrivillig, får ansvaret for at den viden kommer så mange unge som muligt til gavn.

Som oplægsholder får du:

 • Spændende undervisning i mundtlig formidling og facilitering af øvelser
 • Den nyeste viden om fællesskaber, mobning og ungdomsensomhed, og om hvordan man kan forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge
 • Erfaring med at holde oplæg for og facilitere øvelser med forskellige målgrupper
 • Sparring, evaluering og feedback på dit arbejde
 • Mulighed for at blive en del af en gruppe af frivillige fra hele landet, der alle har samme interesse som dig: At formidle viden om ungdomsensomhed og bryde tabuet

Som oplægsholder skal du:

 • Være mellem 18 og 35 år
 • Have relevant erfaring med mundtlig formidling, fx som underviser eller oplægsholder, og have lyst til at udvikle dine egne formidlingsevner
 • Deltage i en kursusdag og fire mødedage om året. Det er et krav for at ansøge, at du kan deltage i kursusdagen lørdag d. 6. oktober 2018. Møder og kurser foregår forskellige steder i Danmark.
 • Være god til at samarbejde og holde aftaler. Vi forventer også, at du har tid og overskud til at holde oplæg ca. 1 gang om måneden, og være frivillig i mindst 1 år
 • Være klar til også at deltage i det organisatoriske arbejde med at holde korpset i gang, rekruttere nye frivillige, arrangere møder og lignende
 • Løbende læse faglitteratur om ensomhed og mistrivsel
 • Være medlem af Ventilen – det koster 75 kr. om året

Hvis du vil være med:

Send en kort ansøgning, hvor du fortæller lidt om dine erfaringer med mundtlig formidling, og hvorfor du er interesseret i at være en del af Ventilen Fortæller-korpset. Deadline for ansøgning er den 17. september 2018. Du er naturligvis også velkommen til at ringe eller skrive hvis du har spørgsmål. Send din ansøgning eller dine spørgsmål til fortaeller@ventilen.dk og ring på tlf. 70 208 308, hvis du har nogle spørgsmål.

Hvem er i Ventilens Fortællerkorps?

Der er to typer frivillig i Ventilens Fortællerkorps: Unge, der tidligere selv har følt sig meget ensomme, og unge, der har en faglig interesse for emnet. Fælles for både fortællerne og oplægsholderne er, at de brænder for at dele viden og bryde tabuer om ensomhed.