Bliv medlem
af Ventilen

Medlemsbetingelser

Hvornår tæller man som medlem af Ventilen Danmark?
Der er flere bokse, der skal tjekkes af, før man kan kalde sig medlem af vores organisation. Man skal bakke op om vores formål (at gøre unge mindre ensomme). Man skal skriftligt erklære, at man vil være medlem (via skemaet ovenfor). Man skal betale et årligt kontingent på 75 kroner. Man skal være under 35 år – og forblive det inden for indeværende år.

Hvem bestemmer prisen på medlemskontingent?
Medlemmerne bestemmer! Hvert år afholder Ventilen årsmøde, hvor alle medlemmer er inviteret. Og her besluttes prisen for medlemskontingentet. 

Hvad hvis jeg er over 35 år og gerne vil være medlem?
Er du over 35 år (eller bliver det snart), kan du anmode om at blive medlem alligevel. Send din anmodning til Ventilens sekretariat på info@ventilen.dk – og så behandler Ventilens bestyrelse din anmodning inden for to måneder. Her vurderes det, om du lever op til de resterende krav, og om vi kan forvente, at medlemskabet ville blive brugt aktivt. 

Hvad får jeg ud af at blive medlem?
Foruden virkelig god samvittighed giver dit medlemskab dig medindflydelse på Ventilens arbejde og organisation, og du har også mulighed for at blive frivillig og deltage aktivt i vores indsatser. 

Medindflydelsen ligger blandt andet i, at du som medlem har demokratiske rettigheder. Det betyder, du kan stemme til vores årsmøde og stille op til bestyrelsen – og på den måde være med til at præge retningen for vores organisation.

Velkommen til!

Er du under 35 år? Og vil du gøre en forskel for ensomme.
Så bliv medlem af Ventilen og hjælp os med:

  • at lave fællesskaber for ensomme unge
  • at indsamle viden om ensomhed blandt unge
  • at udvikle og dele metoder til at forebygge ungdomsensomhed
  • at styrke vores stemme, så ensomhed og trivsel blandt unge kommer på den politiske dagsorden.

Dit medlemskab giver dig samtidig medindflydelse på Ventilens arbejde og organisation, og du har også mulighed for at blive frivillig og deltage aktivt i vores indsatser.

Vi gemmer de oplysninger, du giver os i forbindelse med din indmeldelse som medlem i henhold til vores persondatapolitik.