Gør en forskel og få en masse igen

Bliv frivillig i Ventilen

Som frivillig i Ventilen er du med til at gøre en kæmpe forskel for unge, der er ramt af ensomhed. Du er med til at sætte fokus på og aftabuisere ensomhed – og der er hårdt brug for det! Samtidig bliver du en del af en ungdomsorganisation, hvor vi sætter fællesskab højt, og du får gode frivilligkolleger på kryds og tværs af landet.

Ventilens ca. 275 frivillige er organisationens rygrad, og de står for alt fra at drive de lokale tilbud, tegne de overordnede linjer i Ventilen Danmark, aftabuisere ensomhed i pressen og sikre, at nye lokale frivillige bliver klædt godt på gennem Ventilens uddannelsesforløb. Der er mange måder at gøre ungdommen mindre ensom på!

Uanset hvordan du vælger at gøre en forskel, sørger vi for at klæde dig godt på til opgaverne. Lokale frivillige skal igennem uddannelse, og vi sørger også for løbende sparring og supervision. Når vi samler vores forskellige frivilliggrupper, er der altid et fagligt indspark på programmet. Du kan altså lære en masse ved at blive frivillig hos os.

Det, der er så fedt ved at være frivillig i Ventilen, er, at jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for de unge, som kommer her. Og at både jeg selv og de unge bliver gladere. – Cecilie, frivillig i Ventilen Næstved.

Frivillig i et lokalt tilbud

Som frivillig i et lokalt tilbud er du enten i et mødested eller i et KOMsammen-tilbud. Dig og resten af frivilliggruppen skaber sammen et trygt sted, hvor unge, der føler sig ensomme, kan komme og få nogle gode oplevelser sammen med jævnaldrende.

Vi forventer, du kan bruge i gennemsnit 25 timer om måneden. De fleste måneder har du to vagter eftermiddag/aften samt to frivilligmøder. Nogle måneder er der derudover nationale arrangementer og kurser.

Som frivillig sørger du for, at alle føler sig som en del af fællesskabet, at snakken går, og de unge har nogen at betro sig til. I planlægger i samarbejde med de unge, hvilke aktiviteter der skal i kalenderen.

Som lokal frivillig har man også ansvar for at lave vagtplaner, lokalt SoMe- og pressearbejde og have styr på økonomien. Hvem der gør hvad, bestemmer den enkelte lokale frivilliggruppe. Ventilens sekretariat står altid klar til at hjælpe, når der er behov for det.

Læs mere og ansøg her

Frivillig i Ventilens Ungekorps

Frivillige i Ventilens Ungekorps er unge, der har oplevet ensomhed i eget liv – og som har lyst til at fortælle om det. Det kan være i pressen, til konferencer eller i kampagner.

Som frivillig i vores Ungekorps bliver du kontaktet løbende, om der er opgaver, du har lyst til at deltage i. Du kan sige nej fra gang til gang – det handler allermest om, at du er tryg ved situationen og får en god og empowering oplevelse.

Ventilens Ungekorps består af en flok unge, der er fordelt i hele landet. De er vidt forskellige, men har én ting til fælles: De kender alle til følelsen af svær ensomhed. Nogle af dem har gået i Ventilens tilbud – andre har fundet korpset af andre veje. Du behøver heller ikke have gået i Ventilen for at være med. Vi mødes et par gange årligt – og ellers tager vi det meste på online møder eller over telefon.

Har du mod på at stå frem og fortælle din historie – og derigennem hjælpe unge, der sidder fast i ensomhed?

Skriv til info@ventilen.dk, hvis du vil være med til at aftabuisere ensomhed blandt unge. Vi glæder os til at høre fra dig!


National frivillig

Hvis du har lyst til og evner for organisatorisk, strategisk arbejde og formidlingsarbejde, så vil vi være glade for at få dig med ombord som national frivillig.

Vores nationale frivillige sidder i alt fra Ventilens bestyrelse til forskellige udvalg eller ressourcegrupper.

Som national frivillig har du mulighed for at sikre, at der er de bedste vilkår for frivillige og ansatte i Ventilen, at nye frivillige bliver klædt på til at blive en del af Ventilen, at den faglige kvalitet i Ventilens arbejde og metoder holder et vist niveau – eller at vi kan holde et brag af en nytårsfest og skabe gode sommerminder på Ventilens sommertur. Mulighederne er mange.

Nogle nationale frivillige er valgt til enten bestyrelse eller lokalkomité. Andre er frivillige i udvalg og grupper, der hovedsageligt arbejder med vores lokale tilbud.

Hvis du har lyst til at blive en del af Ventilen som national frivillig, så skriv til info@ventilen.dk eller læs mere om de forskellige grupper og udvalg her.

Uddannelse af frivillige

Før du kan gå i gang med arbejdet, bliver du selvfølgelig klædt ordentligt på, og der er løbende kurser, hvor du og frivillige fra hele landet kan dele erfaringer og lære nyt.

Læs mere om Ventilens uddannelse

Find en lokal Ventil nær dig

Find din lokale ventil og send din ansøgning dertil.

TiteladresseLink

Få mere at vide om ensomhed

Ofte stillede spørgsmål om at være lokal frivillig i Ventilen

I Ventilen skal man afsætte ca. 20-25 timer om måneden til det frivillige arbejde. Timerne inkluderer blandt andet vagter i tilbuddet, ét månedligt frivilligmøde og deltagelse i supervision. Som ny frivillig skal man derudover på en uddannelsesdag (en hel lørdag), før man kan begynde at have kontakt med de unge. Uddannelsesdagen giver dig de nødvendige redskaber og den nødvendige viden for at kunne starte i Ventilen, så vi sikrer os, at du føler dig godt klædt på til mødet med de unge.

Ca. tre-seks måneder efter denne uddannelsesdag skal man som frivillige deltage i en uddannelsesweekend, hvor man yderligere bliver klædt på til opgaven som frivillig i Ventilen. Timeantallet, vi forventer, man bruger, er derfor et gennemsnit, da der i nogle måneder vi være mere at lave end andre måneder.

En typisk åbningsgang i Ventilen varer to-tre timer. Det er de frivilliges opgave at planlægge, hvad der skal ske ved hver åbningsgang. Ventilen benytter aktiviteter som metode, så derfor skal der altid laves en eller anden aktivitet sammen med de unge, der kommer i tilbuddet. Det kan være at man laver mad sammen, at man tager i biografen sammen, at man går en tur sammen eller laver en bevægelsesaktivitet sammen. Fælles for alle aktiviteter er, at det er aktiviteter man også ville kunne lave med andre uden for Ventilen. Derudover forsøger de frivillige at benytte lokalområdets faciliteter så meget som muligt, for at give de unge et indblik i, hvad man som ung kan lave i sit lokalområde. Der er også mulighed for at de unge selv kan komme med forslag og ønsker til aktiviteter, så vi hele tiden sikrer os, at valget af aktiviteter er interessant og relevant for de unge, der benytter sig at Ventilens tilbud.

Som lokal frivillig i Ventilen skal du være mellem 17 og 35 år. Ventilen har et princip om ung-til-ung, hvor der er ikke er den store forskel på unge og frivillige, andet end at de frivillige har et større socialt overskud. Har du selv oplevet ensomhed, skal du være godt på den anden side så der er ‘groet mos på’.

Derudover må du som lokal frivillig ikke være færdiguddannet inden for det pædagogiske, sociale eller psykologiske område.

De unge i Ventilen er alle slags unge fra hele landet. Fælles for dem er, at ensomheden er deres primære udfordring og de søger derfor et trygt fællesskab at indgå i. De fleste af de unge er på landsplan mellem 19-24 år og de fordeler sig nogenlunde lige i forhold til køn.

Ventilens frivillige er unge mennesker mellem 17 og 35 år. De fleste frivillige er i starten eller midten af 20’erne. Mange frivillige er under uddannelse og der er også en del på arbejdsmarkedet inden for mange forskellige fagområder. Der er derfor ikke én bestemt type af frivillige i Ventilen, men mange forskellige unge med forskellige baggrunde. Fælles for dem er, at de alle sammen har lyst til at gøre en forskel for unge, der føler sig ensomme, at de værdsætter fællesskabet og de gode oplevelser, og at de prioriterer at bruge en portion af deres fritid på at engagere sig i det frivillige arbejde i Ventilen. Ventilen er summen af sine frivillige, og de er derfor vigtige grundsten i Ventilens arbejde for at gøre ungdommen mindre ensom.