Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil klage?

Det er desværre ikke alle, der har været i kontakt med Ventilen lokalt eller nationalt, der er tilfredse. Hvis du er en af dem, så håber vi, at du vil kontakte os og fortælle om din oplevelse. Det er den eneste måde, vi kan forklare, hvorfor vi gør som vi gør – og den eneste måde vi kan lære af vores fejl og gøre det bedre en anden gang.

Utilfreds med et lokalt tilbud

Hvis du har været i kontakt med en lokal Ventil, og der er noget, du ikke er tilfreds med eller vil klage over, skal du som udgangspunkt skrive til den lokale ventils mail-adresse. Den mail bliver læst af formand, næstformand og kasserer i den lokale Ventil.

Hvis du gerne vil være sikker på at din mail kun bliver læst af en bestemt, så kan du få mailadressen på formanden i dit lokale tilbud oplyst ved at ringe på 70 208 308 eller skrive ind til info@ventilen.dk. Alternativt kan du sende din klage til konstitueret leder, Karen Jacobsen, på karen@ventilen.dk – så sørger hun for at den – efter aftale med dig – ender det rigtige sted. Det er også hende, du skal skrive til, hvis du vil klage over den lokale ledelse eller hele den lokale forening.

Utilfreds med et nationalt tilbud

Hvis du er utilfreds med et af vores oplæg, en national frivillig eller en medarbejder, og gerne vil gøre os opmærksom på det, så vi kan overveje at lave ændringer – så kan du altid skrive til info@ventilen.dk. Den mail læses af de ansatte på direktør, der sørger for at svare dig og tage hånd om sagen.

Hvis du vil sende en decideret klage, eller bare gerne vil være sikker på, at din mail kun læses af en bestemt, kan du sende den til konstitueret leder, Karen Jacobsen, på karen@ventilen.dk – eller til vores forperson, Adam Renner Weichel, på adam@ventilen.dk.

Kort fortalt er direktøren/den konstituerede leder ansvarlig for alt det, de ansatte laver – og vores formand er øverste ansvarlige for de nationale frivillige og for direktøren. Selv hvis din mail ikke lige rammer ”den rigtige”, behandler vi den selvfølgelig fortroligt og videresender den kun efter aftale med dig.

Anonymitet

Vi får de oplysninger om dig, som du selv vælger at sende os i form af din mailadresse og måske navn o.l.

Når vi modtager en mail med en klage, forholder vi os selvfølgelig til den. Det betyder nogle gange, at vi må kontakte den eller dem, der er klaget over for at høre deres version af sagen. Vi nævner selvfølgelig ikke dit navn eller andet der gør, at de kan identificere dig, medmindre vi har aftalt det med dig på forhånd.

Hvornår får jeg svar

Vi svarer på din klage så hurtigt som muligt – typisk inden for 1-2 hverdage og senest indenfor en uge. Det kan selvfølgelig være at den, du skriver til, er på ferie – men så vil det fremgå af et autosvar, og så må du selv vurdere om du vil vente, eller sende klagen til en anden.

Hvor længe beholder I min henvendelse

Din mail med beskrivelser af ting, du ikke er tilfreds med – eller deciderede klager – vil vi behandle som personfølsomme oplysninger. Det betyder, at vi sletter det senest efter et år jf. vores persondatapolitik.

Ofte stillede spørgsmål om Ventilen

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe og formidle viden om unges ensomhed og redskaber til at arbejde med problemet.

Vi har eksisteret siden 1999 og har gennem årene samlet en masse viden og redskaber ind for at kunne hjælpe unge ud af ensomhed. Vi startede som ét enkelt mødested i København og har nu lokalforening fordelt på hele Danmarkskortet.

Ventilen har ingen tilknytning til partipolitik, religion eller lignende.

Læs mere om vores organisation og arbejde her.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores sekretariat i København på 70 208 308 eller info@ventilen.dk. Vi sidder klar ved telefon og mail mandag-fredag klokken 10.00-16.00.

Vil du have fat i vores lokale tilbud, kan du finde din lokale ventil på siden her og skrive direkte til os lokalt!

Har du en pressehenvendelse, skal du herover 🙂

Ønsker du at klage over en oplevelse i/med Ventilen, kan du læse mere her.

Ventilen er for unge!

Vi hjælper unge mellem 15 og 30 år ud af ensomhed. I vores lokale tilbud kan unge finde fællesskaber med jævnaldrende.

Vores mødesteder er for unge mellem 15 og 25 år. Vores KOMsammen-tilbud er for unge mellem 15 og 30 år. Og vores selvhjælpsgrupper er for unge mellem 15 og 30 år. Læs mere om vores forskellige tilbudstyper her.

Ingen Ventilen uden frivillige – UNGE frivillige!

Vores frivillige er mellem 17 og 35 år. De er både med lokalt og nationalt. Læs mere om mulighederne for at blive frivillig sammen med os her.

Sidst, men ikke mindst, holder vi gerne oplæg for workshops og unge – om ensomhed, gode fællesskaber, trivsel osv. Læs mere om Ventilen Fortæller her.

Ventilen arbejder ud fra værdierne tillid, nærvær, ansvarlighed, frivillighed og udvikling.

Vores grundsyn er, at den enkelte har styrke, ressourcer og evnen til at forandre sin egen situation. Det er nødvendigt, at han eller hun selv tager det første skridt, og derefter får en masse støtte og opbakning.

Vi arbejder med principper om hjælp til selvhjælp – og ung til ung.

Læs mere om vores værdier, metoder og historie her.

Ventilen finansieres af statslige midler, indtægter fra salg af viden, støtte fra private donorer og medlemmer samt donationer fra fonde til projekter og drift.

Læs mere om Ventilen i tal og find vores regnskaber her.

Ventilen har en bestyrelse, der består af unge, frivillige, og et sekretariat, der står for den daglige drift. Ventilens øverste myndighed er årsmødet. Her kan du læse mere om, hvordan Ventilen er struktureret.