Ventilen Fortæller

Ventilen Fortæller tilbyder oplæg, workshops og forløb. Vi formidler viden om unge, der føler sig ensomme, om fællesskaber og gruppedynamik og om hvad man kan gøre for at gøre ungdommen mindre ensom.
Vores udgangspunkt er de praktiske erfaringer 20 års arbejde med unge og ensomhed har givet os, men vi formidler også den nyeste forskningsbaserede viden om ensomhed.

Vil du booke os? Eller vil du vide mere?

Så kontakt Ventilen på tlf. 70 208 308 eller på fortaeller@ventilen.dk.

Til fagfolk

Oplæg og workshops med viden om ensomhed, som klæder jer på til at arbejde med ensomhed blandt unge, og giver jer konkrete redskaber til at forebygge og afhjælpe problematikken.


Til unge

Oplæg og workshops, der omhandler ensomhed og fællesskaber blandt unge. I oplæggene er der fokus på at nedbryde tabuet om ensomhed og give ideer til hvad man kan gøre for at skabe fællesskaber med plads til alle.


Forløb

Ventilen har udviklet en række forløb til jer der gerne vil arbejde systematisk med at sikre at ingen unge føler sig ensomme. Ved at have kontinuerligt fokus på at vedligeholde fællesskabet sikre man at alle unge har det godt. Samtidig kælder vi jer på til at tale med unge om deres sociale trivsel og til at støtte de unge, der har det svært.


Hvorfor sætte fokus på ensomhed?


Ensomhed er en følelse, vi alle kan kende til, dog tegner der sig et tydeligt billede af, at de unge er den målgruppe, hvor allerflest føler sig ensomme.
Det kan få alvorlige konsekvenser, da langvarig ensomhed bl.a. kan føre til angst, depression, selvskade, eller frafald fra deres uddannelse. Ved at forebygge ensomhed, forbygger man derfor også en lang række andre mistrivselsproblematikker.

Da ensomhed er et tabubelagt emne blandt mange unge, vil de unge typisk trække sig fra fællesskabet, hvis de oplever at føle sig ensomme.

Sagt om os


”Vi var VILDE med jeres oplæg! Gode forklaringer, gode eksempler og helt fantastisk, at vi fik “virkelige” redskaber, som vi kan bruge i praksis. Mange af de små fællesskabsfremmende/ tryghedsskabende lege og øvelser er blevet afprøvet i de nye klasser med stor succes.  Jeg vil varmt anbefale jer til andre efterskoler!”

Lene Busk, Lyng Idrætsefterskole


“Jeg er blevet inspireret til, hvordan jeg som kommende lærer kan forebygge ensomhed blandt eleverne, og få øje på tegn på mistrivsel.

Oplægsholderne brugte mange gode metaforer og eksempler, som gjorde det superlet at relatere oplægget til mit kommende arbejde som lærer.”

Lærerstuderende


“Ventilens oplæg har åbnet for, at eleverne tør at tale om ensomhed med hinanden, at de tør sige ordet højt. Også de elever, som man måske ikke tror, har følt sig ensomme. Alle eleverne har været meget glade for oplægget, og at vi satte fokus på ensomhed og fællesskab på højskolen.”

Margit Bruvik-Hansen, lærer på Hadsten Højskole


Mød de frivillige i Ventilen Fortæller

En del af vores oplæg og workshops bliver holdt af frivillige fra Ventilen Fortæller korpset. De frivillige oplægsholdere har været på kursus i mundlig formidling og har alle en faglig viden om emnet. Her fortæller de om hvorfor de er frivillige i Ventilen Fortæller.

En del af Ventilen Fortæller korpset har selv oplevet ensomhed gennem længere tid. Nu er de ‘fortællere’, der deler deres egen historie om at føle sig ensom. Når det er muligt vil en fortæller komme med ud til oplægget.