Book oplæg om ensomhed og fællesskaber blandt unge

Vores oplæg klæder dig på med viden om ungdomsensomhed og hvad man kan gøre for at gøre ungdommen mindre ensom.

Hvert år holder vi mange oplæg på landsplan om ensomhed blandt unge – og vi kommer gerne ud til jer.

Med mere 25 års erfaring med unge og ensomhed garanterer vi konkrete redskaber til at forebygge og afhjælpe problematikken. Vi er altid opdateret på den nyeste forskning på området, og kan tilpasse oplæg lige efter jeres behov. Vores erfaring spænder bredt med oplæg til folkeskoler, efterskoler og højskoler til videregående uddannelser, frivillige foreninger og organisationer – både for unge og fagpersoner, elever såvel som lærere.

Herunder kan du ved at trykke på knapperne læse mere vores tre oplægstyper: Oplægget, workshoppen og det længere forløb. Det meste kan lade sig gøre. Udfyld dine informationer i formularen nederst på siden, så ringer vi dig op til en uforpligtende snak om dine ønsker.

“Ventilens oplæg har åbnet for, at eleverne tør at tale om ensomhed med hinanden, at de tør sige ordet højt. Også de elever, som man måske ikke tror, har følt sig ensomme. Alle eleverne har været meget glade for oplægget, og at vi satte fokus på ensomhed og fællesskab på højskolen.”

Margit Bruvik-Hansen, lærer på Hadsten Højskole

Oplægstyper

Hvorfor sætte fokus på ensomhed?

Ensomhed er et tabu blandt mange unge, og de unge vil typisk trække sig fra fællesskabet, hvis de oplever at føle sig ensomme. Derfor er det vigtigt at give de unge et sprog og et trygt rum til at forstå og sætte ord på deres følelser og samtidig er det centralt at dem der er, omkring de unge også kan sætte nogle trygge rammer op for at skabe et stærkt fællesskab

Ensomhed er en følelse, vi alle kan kende til. Dog tegner der sig et tydeligt billede af, at de unge er den målgruppe, hvor allerflest føler sig ensomme.

Det kan få alvorlige konsekvenser, da langvarig ensomhed bl.a. kan føre til angst, depression, selvskade eller frafald fra uddannelse. Ved at forebygge ensomhed forbygger man også en lang række andre mistrivselsproblematikker.

Du kan læse mere om ensomhed blandt unge her.

Book et oplæg

Læs handelsbetingelser

  Det siger andre om vores oplæg

  Jeg er glad for at finde ud af, at det var ensomhed, der var skyld i mine negative tanker. Nu vil jeg modbygge det

  10. klasses elev

  “Jeg er blevet inspireret til, hvordan jeg som kommende lærer kan forebygge ensomhed blandt eleverne, og få øje på tegn på mistrivsel.

  Oplægsholderne brugte mange gode metaforer og eksempler, som gjorde det superlet at relatere oplægget til mit kommende arbejde som lærer.”

  Lærerstuderende