Viden om ungdomsensomhed og fællesskaber

Vi formidler viden om unge, der føler sig ensomme, om fællesskaber og gruppedynamik, og om hvad man kan gøre for at gøre ungdommen mindre ensom.

Vores tilgang er altid praksisnær og løsningsorienteret. Vi tager nemlig udgangspunkt i de praktiske erfaringer, vi har fået gennem 20 års arbejde med unge og ensomhed. Vi er samtidig opdateret på den nyeste forskning på området og formidler også forskningsbaseret viden om ensomhed.

Viden om ensomhed til fagfolk og frivillige

Oplæg og workshops med viden om ensomhed, som klæder jer på til at arbejde med ensomhed blandt unge. I får konkrete redskaber til at forebygge og afhjælpe problematikken.

Skab trygge fællesskaber blandt unge
– Et oplæg for lærere
 • Viden om ensomhed og eksklusionsprocesser
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Inspiration til hvordan langvarig ensomhed kan forebygges og afhjælpes

Oplægget er målrettet lærere der underviser unge grundskoleelever i 8.- 9. -10. klasse. Det varer 2 timer og veksler mellem vidensoplæg, makkersnakke og giver eksempler på konkrete tiltag og aktiviteter der, styrker fællesskabet

PRIS inkl. transport 8.000 kr.


Om ”at spotte de unge”, den svære samtale og lærerens rolle i skabe inkluderende klassefællesskaber
– En workshop der giver lærere i grundskolen konkrete redskaber og øvelser
 • Viden om ensomhed og eksklusionsprocesser
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Hvordan spotter man ensomhed og social mistrivsel
 • Konkrete tiltag og aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Workshoppen er tilpasset lærere, der underviser grundskoleelever i 8.- 9.-10. klasse. Workshoppen varer 6 timer og har et deltager max på 45. deltagere.

PRIS inkl. Transport 12.000 kr.

Skab trygge fællesskaber blandt unge
– Et oplæg for høj- og efterskolelærere
 • Viden om ensomhed og eksklusionsprocesser
 • Viden om gruppedynamikker og hvordan du skaber trygge fællesskaber blandt unge
 • Inspiration til hvordan man genkender signaler om ensomhed og den ”stille mistrivsel” hos den unge.

Oplægget er målrettet lærere der underviser på høj- og efterskoler. Det varer 2 timer og veksler mellem vidensoplæg, makkersnakke og giver eksempler på konkrete tiltag og aktiviteter der, styrker fællesskabet

PRIS inkl. transport 8.000 kr.


Om ”at spotte de unge”, den svære samtale og lærerens rolle i skabe inkluderende klassefællesskaber
– En workshop der giver høj-og efterskolelærere konkrete redskaber og øvelser
 • Viden om ensomhed og eksklusionsprocesser
 • Viden om gruppedynamikker og betydningen af fællesskaber blandt unge
 • Hvordan spotter man ensomhed og social mistrivsel
 • Konkrete tiltag og aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Workshoppen er tilpasset lærere, der underviser på Høj- og efterskoler. Workshoppen varer 6 timer og arbejder med konkrete cases og redskaber til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.

PRIS inkl. Transport 12.000 kr.

Unge, ensomhed og fællesskaber
– virtuelt oplæg til pædagog- og lærerstuderende
 • Viden om ensomhed som ungdomsproblem og fællesskabets betydning for
  unges trivsel
 • Kendskab til muligheder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge
 • Konkrete cases, som de arbejder med ud fra oplægget, teoretisk viden fra studiet samt praktisk erfaring

Oplægget er tilpasset lærer- og pædagogstuderende. Det afholdes som webinar og varer 1,5 time. Webinaret veksler mellem vidensoplæg, makkersnakke og konkrete eksempler fra Ventilens erfaring.

PRIS: 5.000 kr.


Unge, ensomhed og fællesskaber
– et oplæg til pædagog- og lærerstuderende
 • Viden om ensomhed som ungdomsproblem og fællesskabets betydning for
  unges trivsel
 • Kendskab til muligheder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge
 • Konkrete cases, som de arbejder med ud fra oplægget, teoretisk viden fra studiet samt praktisk erfaring

Oplægget er tilpasset lærer- og pædagogstuderende. Det varer ca. 2 timer og veksler mellem vidensoplæg, makkersnakke og konkrete eksempler fra Ventilens erfaring.

PRIS inkl. transport: 8.000 kr.


Fælleskab som medicin – om at forebygge og afhjælpe ensomhed
En workshop til pædagog- og lærerstuderende

De studerende får:

 • Viden om ensomhed og social mistrivsel, bl.a. omfang, definitioner og centrale begreber
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamik blandt unge
 • Hvordan ’spotter’ man ensomhed og social mistrivsel
 • Konkrete tiltag og aktiviteter, der styrker fællesskabet
 • En litteraturpakke med faglitteratur, der supplerer workshoppen (kan tilkøbes)

Workshoppen er tilpasset lærer- og pædagogstuderende på professionshøjskoler og veksler mellem fagligt oplæg, film, øvelser og casearbejde, hvor de studerende selv er aktive.

PRIS inkl. transport for 4-6 timer: fra 12.000 kr.

Få den nyeste viden om ensomhed blandt unge
– Et oplæg for pædagoger der indeholder:
 • Viden om ensomhed og eksklusionsprocesser
 • Viden om gruppedynamikker og hvordan du skaber trygge fællesskaber blandt unge
 • Inspiration til hvordan man genkender signaler om ensomhed og den ”stille mistrivsel” hos den unge.

Oplægget er målrettet pædagoger og andre der arbejder med unge i aldersgruppen 15-30 år. Vi tilpasser gerne oplægget jeres arbejdsplads. Det varer 2 timer og veksler mellem vidensoplæg, film og øvelser hvor deltagerne selv er aktive

PRIS inkl. transport 8.000 kr.


Fællesskabet i fokus. Om forebyggelse og afhjælpning af ensomhed blandt unge
– En workshop for pædagoger der indeholder:
 • Viden om ensomhed og eksklusionsprocesser
 • Viden om gruppedynamikker og betydningen af fællesskaber blandt unge
 • Hvordan spotter man ensomhed og social mistrivsel
 • Konkrete tiltag og aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Workshoppen er tilpasset pædagoger og andre der arbejder med unge i alderen 15-30 år. Workshoppen varer 6 timer, og arbejder med viden, casearbejde og fællesskabende aktiviteter.  Vi tilpasser gerne efter din arbejdsplads.

PRIS inkl. Transport 12.000 kr.

Unge, ensomhed og fællesskab
– et virtuelt oplæg til foreninger, der arbejder med unge

Klæd jeres organisation på til at møde og rumme unge, der kæmper med ensomhed og social mistrivsel.

 • Et fælles sprog for at arbejde med ensomhed og social mistrivsel i jeres organisation
 • Den nyeste viden om ungdomsensomhed
 • Redskaber til at forebygge og afhjælpe ensomhed for den enkelte og for fællesskabet
 • Indblik i Ventilens arbejde og metoder

Oplægget afholdes som webinar for frivillige foreninger, der arbejder med unge. Det varer 1,5 time og versioneres efter om I primært arbejder med unge 1-1 eller i grupper.

PRIS: 5.000 kr.

Viden om ensomhed til unge

Oplæg og workshops, der giver de unge et sprog for  ensomhed. Vi hjælper med at nedbryde tabuer og giver konkrete ideer til, hvordan man skaber fællesskaber med plads til alle.

Unge, ensomhed og fællesskaber
– Et oplæg for grundskolelever
 • Viden om ensomhed og social mistrivsel
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Inspiration til, hvordan langvarig ensomhed kan forebygges og afhjælpes

Oplægget er målrettet grundskoleelever og er med til at aftabuisere følelsen af ensomhed og klæde eleverne på til at understøtte et inkluderende fællesskab. Det varer 1,5 time og veksler mellem vidensoplæg, film og små øvelser, hvor eleverne selv er aktive.

PRIS inkl. transport 8.000 kr.

Unge, ensomhed og fællesskaber
– Et oplæg for højskoleelever
 • Viden om ensomhed og social mistrivsel
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Inspiration til hvordan langvarig ensomhed kan forebygges og afhjælpes
 • Makkersnakke og diskussioner om konkrete cases og eksempler.

Oplægget er målrettet højskolelever i alle aldre. Det varer 1,5 time og veksler mellem vidensoplæg, film og øvelser, hvor eleverne selv er aktive.

PRIS inkl. transport 8.000 kr.

Unge, ensomhed og fællesskaber
– Et oplæg for efterskolelever
 • Viden om ensomhed og social mistrivsel
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Inspiration til hvordan langvarig ensomhed kan forebygges og afhjælpes
 • Makkersnakke og diskussioner om konkrete cases og eksempler

Oplægget er målrettet efterskoleelever og giver eleverne viden om ensomhed som ungdomsproblem og fællesskabets betydning. Det varer 1 time og veksler mellem vidensoplæg, film og øvelser, hvor eleverne selv er aktive.

PRIS inkl. transport 8.000 kr.

Bliv klædt på til at skabe inkluderende rammer for fællesskabet, der sikrer, at alle føler sig velkomne
– Et oplæg for tutorer / rusvejledere der indeholder:
 • Viden om ensomhed og social mistrivsel
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Pejlemærker for den gode velkomst og aktiviteter som vej til fællesskab
 • Viden om hvordan I hjælper en studerende, der har det svært

Oplægget er målrettet tutorer, rusvejledere og frivillige mentorer, som har en rolle med at sikre trivsel og en god velkomst for nye studerende. Det varer 1,5 time og veksler mellem vidensoplæg, film og øvelser, hvor deltagerne selv er aktive.

PRIS inkl. transport 8.000 kr.


God velkomst og kickstart af fællesskaber med plads til alle
– En workshop for tutorer/rusvejledere der indeholder:
 • Viden om ensomhed og social mistrivsel
 • Viden om gruppedynamikker og betydningen af fællesskaber blandt unge
 • Pejlemærker for den gode velkomst og aktiviteter som vej til fællesskab
 • Konkrete tiltag og aktiviteter, der styrker fællesskabet
 • Proces hvor I planlægger en eller flere konkrete aktiviteter

Workshoppen er tilpasset tutorer, rusvejledere og frivillige mentorer, som har en rolle med at sikre trivsel og en god velkomst for nye studerende. Workshoppen varer 6 timer, og arbejder med redskaber og udvikling af aktiviteter.  Vi tilpasser gerne til lige netop jeres gruppe.

PRIS inkl. transport 12.000 kr.

Når fællesskaber ekskluderer – unge, ensomhed og grupper
– Et oplæg for forældre
 • Viden om ensomhed og social mistrivsel
 • Konkrete faresignaler og tegn på mistrivsel
 • Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamikker blandt unge
 • Inspiration til hvordan man som forælder kan være støttende og med til at sætte rammer, så alle trives

Oplægget er målrettet forældre til unge. Det varer 2 timer og tilhørerne får viden om ensomhed, årsager, mekanismer og konsekvenser.

PRIS inkl. transport 8.000 kr.

Hvad har I brug for?

Vi tilpasser os jeres behov og ønsker. Om det drejer sig om et oplæg, en workshop eller et længere forløb, er vi klar til at komme ud og formidle viden om ensomhed og fællesskaber.

Hvis I er i tvivl om, hvad der vil passe bedst til jer, så kontakt os endelig, så vi sammen kan finde det bedste format til jer.

Hvorfor sætte fokus på ensomhed?

Ensomhed er en følelse, vi alle kan kende til. Dog tegner der sig et tydeligt billede af, at de unge er den målgruppe, hvor allerflest føler sig ensomme.

Det kan få alvorlige konsekvenser, da langvarig ensomhed bl.a. kan føre til angst, depression, selvskade eller frafald fra uddannelse. Ved at forebygge ensomhed forbygger man også en lang række andre mistrivselsproblematikker.

Ensomhed er et tabu blandt mange unge, og de unge vil typisk trække sig fra fællesskabet, hvis de oplever at føle sig ensomme. Derfor er det vigtigt at give de unge et sprog og et trygt rum til at forstå og sætte ord på deres følelser.

Vil du booke os? Eller høre mere om hvad vi kan tilbyde dig? Kontakt os gennem formularen!

Læs handelsbetingelserne.

  Det siger andre om Ventilen Fortæller

  Jeg er glad for at finde ud af, at det var ensomhed, der var skyld i mine negative tanker. Nu vil jeg modbygge det

  10. klasses elev 2017

  “Jeg er blevet inspireret til, hvordan jeg som kommende lærer kan forebygge ensomhed blandt eleverne, og få øje på tegn på mistrivsel.

  Oplægsholderne brugte mange gode metaforer og eksempler, som gjorde det superlet at relatere oplægget til mit kommende arbejde som lærer.”

  Lærerstuderende

  “Ventilens oplæg har åbnet for, at eleverne tør at tale om ensomhed med hinanden, at de tør sige ordet højt. Også de elever, som man måske ikke tror, har følt sig ensomme. Alle eleverne har været meget glade for oplægget, og at vi satte fokus på ensomhed og fællesskab på højskolen.”

  Margit Bruvik-Hansen, lærer på Hadsten Højskole