Hvad er ensomhed?

Ensomhed er en følelse, der opstår, når et menneske ikke får opfyldt sit sociale behov. Det er dermed forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden tager fat.

Vi har alle brug for relationer til at opfylde vores sociale behov. Og vores sociale behov varierer fra person til person. Nogle unge har udelukkende brug for en eller to gode venner, mens andre har behov for at være en del af en større gruppe.

Alle unge kan blive ramt af langvarig ensomhed. Faktisk føler 19% af unge i Danmark mellem 16 og 24 år sig ensomme. Denne følelse kan få alvorlige konsekvenser for den unge, da langvarig ensomhed kan føre til selvskade, angst og depression. I vores lokale tilbud hjælper vi unge, der er ramt af ensomhed ind i trygge fællesskaber.

Læs mere om vores lokale arbejde mod ensomhed her

19 %

af danske unge mellem 16 og 24 år føler sig ensomme

9 %

af danske gymnasieelever føler sig ofte eller altid ensomme

42,2 %

af unge, der føler ensomhed, har hovedpine dagligt eller ugentligt

Tegn på ensomhed hos unge

De unge, der føler sig ensomme, er meget forskellige. Nogle bliver mobbet, nogle er stille og introverte mens andre føler sig socialt akavede og har svært ved at begå sig i et ungefællesskab. Skift i ens liv er en hyppig årsag til følelsen af ensomhed.

Det er samtidigt vigtigt at understrege, at ensomhed ikke er en reel sygdom, som din læge kan diagnosticere dig med. Der er derfor ingen symptomer eller indikationer. Fysiske tegn viser sig ofte, hvis ensomhed er blevet en større del af ens liv. Nogle vælger måske at være meget alene, afviser invitationer til sociale sammenhænge og isolerer sig, mens andre bliver mere udadreagerende, vrede eller voldsomme.

Mange af de unge, vi møder i Ventilen, oplever at føle sig usikre eller utilpas i sociale sammenhænge og har ofte svært ved at holde øjenkontakt med deres samtalemakker. Men ligesom ensomheden har mange årsager, har den også mange udtryk og reaktioner. Det er i den sidste ende svært at give den noget entydigt mønster.

Ensomhedens konsekvenser

Kortvarig ensomhed er ubehagelig, men ufarlig. Langvarig ensomhed er derimod decideret sundhedsskadelig. Mennesker, der har følt sig ensomme over længere tid, sover dårligere, har et øget stressniveau, forhøjet blodtryk og lever ofte en inaktiv og usund tilværelse (Cacioppo: Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. 2008).

Unge, der ofte føler sig isolerede, savner nogen at være sammen med eller føler sig holdt udenfor. De oplever desuden langt oftere end deres jævnaldrende angst, hovedpine, mavepine, problemer med at sove og svært med at koncentrere sig . Derfor har mange af disse unge også svært ved at fastholde uddannelse eller job (CEFU: Når det er svært at være ung i DK  – unges trivsel og mistrivsel i tal. 2010).

 

Læs mere om konsekvenserne af ensomhed her

Vi spreder viden om ensomhed blandt unge

Ventilen har et hold af dygtige oplægsholdere, der tager ud og holder oplæg og workshops om ensomhed. Vi tilbyder oplæg til alle, der har lyst til at lære mere om ensomhed – elever, undervisere, fagfolk, forældre og alle derimellem.

Vil du være med til at gøre en forskel for unge, der er ramt af ensomhed?

Der er flere måder, du kan hjælpe på. Du kan blive frivillig i Ventilen, du kan blive medlem af organisationen og være med til at bekæmpe tabuet, og du kan støtte vores arbejde med en donation. Klik dig videre herunder.

Ofte stillede spørgsmål om Ventilen

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe og formidle viden om unges ensomhed og redskaber til at arbejde med problemet.

Vi har eksisteret siden 1999 og har gennem årene samlet en masse viden og redskaber ind for at kunne hjælpe unge ud af ensomhed. Vi startede som ét enkelt mødested i København og har nu lokalforening fordelt på hele Danmarkskortet.

Ventilen har ingen tilknytning til partipolitik, religion eller lignende.

Læs mere om vores organisation og arbejde her.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores sekretariat i København på 70 208 308 eller info@ventilen.dk. Vi sidder klar ved telefon og mail mandag-fredag klokken 10.00-16.00.

Vil du have fat i vores lokale tilbud, kan du finde din lokale ventil på siden her og skrive direkte til os lokalt!

Har du en pressehenvendelse, skal du herover 🙂

Ønsker du at klage over en oplevelse i/med Ventilen, kan du læse mere her.

Ventilen er for unge!

Vi hjælper unge mellem 15 og 30 år ud af ensomhed. I vores lokale tilbud kan unge finde fællesskaber med jævnaldrende.

Vores mødesteder er for unge mellem 15 og 25 år. Vores KOMsammen-tilbud er for unge mellem 15 og 30 år. Og vores selvhjælpsgrupper er for unge mellem 15 og 30 år. Læs mere om vores forskellige tilbudstyper her.

Ingen Ventilen uden frivillige – UNGE frivillige!

Vores frivillige er mellem 17 og 35 år. De er både med lokalt og nationalt. Læs mere om mulighederne for at blive frivillig sammen med os her.

Sidst, men ikke mindst, holder vi gerne oplæg for workshops og unge – om ensomhed, gode fællesskaber, trivsel osv. Læs mere om Ventilen Fortæller her.

Ventilen arbejder ud fra værdierne tillid, nærvær, ansvarlighed, frivillighed og udvikling.

Vores grundsyn er, at den enkelte har styrke, ressourcer og evnen til at forandre sin egen situation. Det er nødvendigt, at han eller hun selv tager det første skridt, og derefter får en masse støtte og opbakning.

Vi arbejder med principper om hjælp til selvhjælp – og ung til ung.

Læs mere om vores værdier, metoder og historie her.

Ventilen finansieres af statslige midler, indtægter fra salg af viden, støtte fra private donorer og medlemmer samt donationer fra fonde til projekter og drift.

Læs mere om Ventilen i tal og find vores regnskaber her.

Ventilen har en bestyrelse, der består af unge, frivillige, og et sekretariat, der står for den daglige drift. Ventilens øverste myndighed er årsmødet. Her kan du læse mere om, hvordan Ventilen er struktureret.