Hvad er ensomhed?

Ensomhed er en følelse, der opstår, når et menneske ikke får opfyldt sit sociale behov. Det er dermed forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden tager fat.

Vi har alle brug for relationer til at opfylde vores sociale behov. Og vores sociale behov varierer fra person til person. Nogle unge har udelukkende brug for en eller to gode venner, mens andre har behov for at være en del af en større gruppe.

Alle unge kan blive ramt af langvarig ensomhed. Faktisk føler 22% af unge i Danmark mellem 16 og 24 år sig ensomme. Denne følelse kan få alvorlige konsekvenser for den unge, da langvarig ensomhed kan føre til selvskade, angst og depression. I vores lokale tilbud hjælper vi unge, der er ramt af ensomhed ind i trygge fællesskaber.

Læs mere om vores lokale arbejde mod ensomhed her

22 % unge mellem 16 og 24 år føler sig ensomme

9,1 % af danske gymnasieelever føler sig ofte eller altid ensomme. Det samme gælder for 8 % af eleverne på erhvervsuddannelserne.

42,2 % af unge, der ofte føler sig ensomme, har hovedpine dagligt eller ugentligt.

Tegn på ensomhed hos unge

De unge, der føler sig ensomme, er meget forskellige. Nogle bliver mobbet, nogle er stille og introverte mens andre føler sig socialt akavede og har svært ved at begå sig i et ungefællesskab. Skift i ens liv er en hyppig årsag til følelsen af ensomhed.

Det er samtidigt vigtigt at understrege, at ensomhed ikke er en reel sygdom, som din læge kan diagnosticere dig med. Der er derfor ingen symptomer eller indikationer. Fysiske tegn viser sig ofte, hvis ensomhed er blevet en større del af ens liv. Nogle vælger måske at være meget alene, afviser invitationer til sociale sammenhænge og isolerer sig, mens andre bliver mere udadreagerende, vrede eller voldsomme.

Mange af de unge, vi møder i Ventilen, oplever at føle sig usikre eller utilpas i sociale sammenhænge og har ofte svært ved at holde øjenkontakt med deres samtalemakker. Men ligesom ensomheden har mange årsager, har den også mange udtryk og reaktioner. Det er i den sidste ende svært at give den noget entydigt mønster.

Ensomhedens konsekvenser

Kortvarig ensomhed er ubehagelig, men ufarlig. Langvarig ensomhed er derimod decideret sundhedsskadelig. Mennesker, der har følt sig ensomme over længere tid, sover dårligere, har et øget stressniveau, forhøjet blodtryk og lever ofte en inaktiv og usund tilværelse (Cacioppo: Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. 2008).

Unge, der ofte føler sig isolerede, savner nogen at være sammen med eller føler sig holdt udenfor. De oplever desuden langt oftere end deres jævnaldrende angst, hovedpine, mavepine, problemer med at sove og svært med at koncentrere sig . Derfor har mange af disse unge også svært ved at fastholde uddannelse eller job (CEFU: Når det er svært at være ung i DK  – unges trivsel og mistrivsel i tal. 2010).

 

Læs mere om konsekvenserne af ensomhed her

Vi spreder viden om ensomhed blandt unge

Ventilen har et hold af dygtige oplægsholdere, der tager ud og holder oplæg og workshops om ensomhed. Vi tilbyder oplæg til alle, der har lyst til at lære mere om ensomhed – elever, undervisere, fagfolk, forældre og alle derimellem.

Læs mere om Ventilen Fortæller her

Vil du være med til at gøre en forskel for unge, der er ramt af ensomhed?

Der er flere måder, du kan hjælpe på. Du kan blive frivillig i Ventilen, du kan blive medlem af organisationen og være med til at bekæmpe tabuet, og du kan støtte vores arbejde med en donation. Klik dig videre herunder.

Ofte stillede spørgsmål om ensomhed

Ensomhed er en følelse, alle har prøvet at have, og det er en helt almindelig følelse at opleve en gang imellem. Den nationale sundhedsprofil fra 2021 viser, at 22 % af unge mellem 16 og 24 år føler sig ensomme. Det er en betydelig stigning fra 2018, hvor de regionale sundhedsprofiler viste, at 10-12 % af de 16-29-årige ofte eller altid føler sig ensomme. Dermed tegnes der et tydeligt billede af, at ungdomsensomhed er et reelt problem for alt for mange unge – og at tallet desværre stiger. 

Læs mere om unge, der føler sig ensomme, her.

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det vil altså sige, at det er forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår. Nogen har brug for én god ven for at få det sociale behov stillet, og nogen har brug for en stor bekendtskabskreds, men ikke en “bedste ven”.

I Ventilen skelner vi mellem langvarig og kortvarig ensomhed i forhold til, hvornår man bør reagere. Det kan sammenlignes med sult; det er ikke farligt at være sulten i kortere tid, men når det varer ved og bliver til sult, så er det farligt. Følelsen af ensomhed er kroppens måde at fortælle os, at vi har været isoleret for længe.

Ensomhed har ikke nødvendigvis noget at gøre med at være alene. Tværtimod kan følelsen være stærkest, når vi er omkredset af mennesker, vi ikke føler os som en del af. Alle mennesker har brug for relationer, hvor vi føler os trygge, hvor vi kan være os selv, og hvor der er nogen, vi kan betro os til.

Læs mere om ensomhed her.

Det er vigtigt at understrege, at ensomhed ikke er en sygdom, og der er derfor ingen symptomer. Dog er der nogle konsekvenser af ensomhed, som kan vise sig som fysiske tegn. Nogle vælger måske at være meget alene, afviser invitationer til sociale sammenhænge og isolerer sig, mens andre bliver mere udadreagerende, vrede eller voldsomme.

Mange af de unge, vi møder i Ventilen, oplever at føle sig usikre eller utilpas i sociale sammenhænge og kan have svært ved at holde øjenkontakt. Men ligesom ensomheden har mange årsager, har den også mange udtryk, så det er ikke muligt at sige noget entydigt.

Læs mere her

Ensomheden opstår ofte i forbindelse med et skift i livet. Det kan være skoleskift, brud med en kæreste, forældres skilsmisse eller studiestart i en ny by. Dertil kommer skamfølelsen af ikke at slå til som ung. Unge i dag er underlagt et vældig stort pres på indefra og udefra, hvor de føler, de skal præstere fagligt samtidig med, de ser godt ud og har masser af venner.

De unge, vi møder i Ventilen, er meget forskellige og har ofte vidt forskellige sociale baggrunde. De har måske under deres opvækst eller skoleforløb følt sig uden for fællesskabet i lange perioder. Nogle er måske blevet mobbet, har dårlig eller ingen kontakt til familien eller har ikke haft nogen nære venner. Mange af disse unge lider af lavt selvværd og præstationsangst, og kan eller tør ikke tage kontakt til deres jævnaldrende. Hos unge kan det blive en ond cirkel, for hvis du har følt dig ensom længe, så mister du troen på dig selv, og dermed også modet til at forsøge at få nye venner.

Læs mere om ensomhed her.

Langvarig ensomhed har store konsekvenser. Ensomhed påvirker hjernen og får den til at gå i forsvarsposition. Det betyder, at man sover dårligere og er meget opmærksom på trusler og fare. Det kan også gøre en mindre empatisk og mindre imødekommende overfor andre mennesker. Det betyder ofte, at de unge, som føler sig ensomme, også føler sig udenfor fællesskabet eller socialt isolerede. I sidste ende kan det medføre, at de de unge dropper ud af deres uddannelse, bliver deprimerede og ikke får udviklet deres sociale kompetencer. Dette gør de unges forudsætninger for at komme ud af ensomheden endnu sværere.

Der er klare forbindelser mellem ensomhed hos unge og risikoen for at udvikle en psykisk lidelse, for eksempel depression, angst eller spiseforstyrrelser. Desværre forbindes ensomhed også med selvmord og en øget risiko for alvorlige sygdomme senere i livet.

Læs mere om konsekvenserne af ensomhed her.

Der findes ikke noget konkret svar på, hvor lang tid det tager at komme ud af ensomhed. Det er meget forskelligt fra person til person. Det vigtigste er, at man er tålmodig, fordi længerevarende ensomhed ikke er en følelse, som kan ændres fra den ene dag til den anden.

Læs mere om ensomhed her.

Er du interesseret i at få et interview om ensomhed eller Ventilens arbejde, eller vil du gerne i kontakt med en ung, der har prøvet at føle sig ensom, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Læs mere her.

Hvis du er mellem 15-25 år (mødestedet) eller mellem 15-30 år (KOMsammen) og har brug for hjælp til at komme ud af ensomheden, er du altid velkommen til at besøge et af vores tilbud.

Hvis du er journalist, studerende eller andet, er det derimod ikke muligt at besøge vores tilbud, mens de unge er der. Det skyldes, at vi har lovet de unge anonymitet.

Vi vil altid gerne hjælpe studerende, der vil arbejde med ensomhed. Du kan finde en masse viden om ensomhed her og mere konkret viden om Ventilen her. Her kan du finde en masse relevant litteratur.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på på hjemmesiden, må du selvfølgelig gerne kontakte os. Det er en stor hjælp for os, hvis du er helt forberedt på, hvad vi kan hjælpe dig med, inden du ringer eller skriver.