Føler du dig ensom?

Ventilen er for dig, der kender til ensomhed, og som gerne vil have hjælp til at komme ud af ensomheden. Klik her og læs mere om vores tilbud og aktiviteter.

Læs mere

Læs mere om ensomhed

Ca. 64.000 unge føler sig ensomme ofte eller hver dag. Her kan du få mere at vide om årsagerne til ensomhed, hvilke konsekvenser, det medfører, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Læs mere

Hvad er Ventilen?

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden om problemet og brydet tabuer. I vores 20 lokale tilbud skaber unge frivillige trygge rum, hvor unge der føler sig ensomme, kan få nogle gode oplevelser med jævnaldrende og træne deres sociale færdigheder.

I Ventilen Fortæller tager unge frivillige ud og holder oplæg om ensomhed på bl.a. højskoler og pædagoguddannelser, og i Netwerk klæder vi ungdomsuddannelsernes lærere på til at kunne skabe trygge og inkluderende klassefællesskaber.

Ventilen Danmark arbejder ud fra de fem grundværdier; tillid, nærvær, ansvarlighed, udvikling og frivillighed. Vi er uafhængige af religiøse og partipolitiske interesser.

"Det er rart at have noget at se frem til, når alt andet føles trist"

- Ung fra et af Ventilens lokale tilbud

Vil du være med?

Ventilen har to forskellige tilbud til dig der kender til ensomhed og ønsker at styrke dit sociale netværk. I vores tilbud kender alle til ensomhed og mange kender til følelsen af at være genert, socialt akavet eller udenfor.

I Ventilen kan du træne dine sociale evner i et trygt og mobbefrit fællesskab med jævnaldrende i samme situation.

Mødestederne er for unge mellem 15-25 år. Her er der fokus på at lave hyggelige ting sammen og at lære hinanden at kende.

KOMsammen er for unge mellem 15-30 år, som ønsker en sundere livsstil i fællesskab med andre unge. I KOMsammen rører vi os, og laver sund og lækker mad sammen. For nogle er Ventilen ikke det rigtige tilbud, for det er desværre ikke alle unge vores frivillige er klædt på til at hjælpe.

Hvad sker der i Ventilen?

Størstedelen af Ventilens aktiviteter foregår i de lokale ventiler. Det er forskelligt fra gang til gang, hvad vi laver, men der er altid en aktivitet på programmet.

Det er de frivillige og unge, der i fællesskab bliver enige om, hvad der skal i kalenderen.

En gang om året holder vi sommertur for unge fra hele landet.

Ventilen har to slags tilbud:

Mødesteder

I mødestederne er madlavning og fællesspisning, biografture og brætspil tit på programmet. Vi tager også på forskellige udflugter eller til arrangementer sammen. Der er femten mødesteder.

Mødestederne er for unge fra 15-25 år.

KOMsammen

I KOMsammen handler aktiviteterne om at røre sig på en måde, hvor alle kan være med. Derudover laver vi sund og lækker mad, som vi spiser sammen. Der er fem af denne slags tilbud.

KOMsammen er for unge fra 15-30 år.

Hvor kan du finde os?

Find ud af, hvilket af vores 20 tilbud ligger tættest på dig ved at klikke på kortet

Titeladresse
Aalborg v/ KFUM og KFUK Danmarksgade 52 9000 Aalborg
Aarhus FOLKESTEDET Carl Blochs Gade 28 8000 Aarhus C
Esbjerg Exnersgade 4 6700 Esbjerg
Frederikshavn Skolegade 6, 3. sal 9900 Frederikshavn
Gentofte Melchiorsvej 13 2920 Charlottenlund
Herning Huset no. 7 Nørregade 7 7400 Herning
Hillerød Buevej 1 3400 Hillerød
Holbæk KOMsammen Multihuset Isefjord Kalundborgvej 133 4300 Holbæk
Kolding KOLDING SELVHJÆLP Banegårdspladsen 2, 2 6000 Kolding
København Nørrebrogade 14d 2200 København N
Næstved Farimagsvej 16, 1. sal. 4700 Næstved
Odense Kongensgade 72, 1.sal Odense, Danmark
Randers KOMsammen Kirketorvet 2A, 8900 Randers C, Denmark
Roskilde C/O KFUK Blågårdsstræde 17 4000 Roskilde
Slagelse KOMsammen Bjergbygade 20c 4200 Slagelse
Sønderborg Løngang 29 6400 Sønderborg
Vejle Foreningernes Hus - Vissingsgade 31 7100 Vejle
Viborg c/o De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 8800 Viborg

Hvem er vi?

Det er unge frivillige over hele landet, der driver Ventilens tilbud. I alt bidrager ca. 270 frivillige til skabe hyggelige, sjove og rummelige fællesskaber i Ventilens lokale tilbud. Derudover arbejder en del af vores frivillige i bestyrelsen, udvalg og arbejdsgrupper eller med at holde oplæg og skabe debat om ungdomsensomhed.

Landsforeningen Ventilen Danmark blev stiftet i 1999 og er paraplyorganisation for alle de lokale tilbud. Vores bestyrelse består af en gruppe unge frivillige, som Ventilens medlemmer vælger på årsmødet. Sekretariatet varetager meget af den daglige drift og udover at skabe gode rammer for alle de frivillige arbejder det bl.a. med større projekter, uddannelse og fundraising.