Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

Der afholdes ekstraordinært årsmøde tirsdag d. 2. februar.

Dette er grundet udskiftning af kasser, da vores nuværende kasser, Camilla, stopper i Ventilen Aalborg efter 2,5 år.

Alle medlemmer af Ventilen Aalborg er velkomne til mødet, der i denne omgang vil være online.

Dagsorden for Ventilen Aalborgs ekstraordinære årsmøde:

  • Mødet åbnes af repræsentant fra bestyrelsen
  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af det ekstraordinære årsmøde
  • Valg af bestyrelse:
    Vi skal have valgt en ny kasser
  • Eventuelt

Online mødelink tilsendes ved tilmelding på mail på aalborg@ventilen.dk