Unge der føler sig ensomme

Ensomhed er en følelse, og derfor kan man kun selv vurdere, om man føler sig ensom. Det er individuelt, hvornår unge oplever ensomhed – og de unge, der føler sig ensomme, er dermed også vidt forskellige. 

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens relationer ikke lever op til ens sociale behov. Da menneskers behov er individuelle, er det dermed også individuelt, hvornår ensomheden opstår.

Fælles for mange unge er, at ensomheden opstår ved skift i livet. Det kan eksempelvis være:

  • hvis ens forældre bliver skilt
  • hvis der er dødsfald i familien eller omgangskredsen
  • hvis man flytter og/eller skal starte på en ny skole/klasse
  • hvis man flytter hjemmefra og starter på et studie i en ny by.

Unge kvinder mellem 16 og 24 år er den aldersgruppe, hvor flest oplever ensomhed - nemlig hele 26,3 %

Alle unge kan blive ramt af ensomhed

Nogle er stille og introverte, mens andre bliver oplevet som larmende og “for meget” af deres jævnaldrende. Nogle af de unge, der ofte føler sig ensomme, er meget alene, enten fordi de aktivt bliver holdt udenfor, eller fordi de ikke kan finde deres plads i gruppen. Andre har et aktivt socialt liv med masser af venner, men føler sig ikke fortrolige med nogen, og føler måske ikke, de kan være sig selv.

Høje præstationskrav

En af grundene til, at unge i særlig grad føler sig ensomme er, at de oplever meget høje præstationskrav, og at de føler, de skal være perfekte og præstere på alle livets arenaer (Center for Ungdomsstudier. 2017).

Mange oplever, at alle andre unge kan leve op til denne norm om at være perfekt. Derfor bebrejder de sig selv, når det ikke går, som de ønsker. Det fører til, at mange holder det for sig selv, fordi de er bange for, at andre unge ikke kan forstå dem. Det føles meget ensomt (Ungdomsprofilen, 2015).

Ung-til-ung og hjælp-til-selvhjælp

Ventilens frivillige unge arbejder ud fra principperne, ung-til-ung og hjælp-til-selvhjælp. Det gør Ventilen med den overbevisning, at de unge netop mangler jævnaldrende at spejle sig i og sparre med.

De unge skal selv gøre det hårde arbejde. De frivillige i Ventilens tilbud skaber dertil de nødvendige trygge og hyggelige rammer. Sammen laver de ting, som unge sædvanligvis laver sammen, da det er nogle oplevelser de unge, i mange tilfælde, ellers går glip af. Læs mere om vores metoder i arbejde med unge, der er ramt af ensomhed, lige her.

Vil du være med til at gøre en forskel for unge, der er ramt af ensomhed?

Der er flere måder, du kan hjælpe på. Du kan blive frivillig i Ventilen, du kan blive medlem af organisationen og være med til at bekæmpe tabuet, og du kan støtte vores arbejde med en donation. Klik dig videre herunder.

Ofte stillede spørgsmål om ensomhed

Ensomhed er en følelse, alle har prøvet at have, og det er en helt almindelig følelse at opleve en gang imellem. Når følelsen sætter sig fast og bliver en permanent del af livet, kan det dog have alvorlige konsekvenser – og det er vigtigt at reagere på langvarig ensomhed. 

I dag oplever 19% af danske unge mellem 16 og 24 år ensomhed.

Læs mere om unge, der føler sig ensomme, her.

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det vil altså sige, at det er forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår. Nogen har brug for én god ven for at få det sociale behov stillet, og nogen har brug for en stor bekendtskabskreds, men ikke en “bedste ven”.

I Ventilen skelner vi mellem langvarig og kortvarig ensomhed i forhold til, hvornår man bør reagere. Det kan sammenlignes med sult; det er ikke farligt at være sulten i kortere tid, men når det varer ved og bliver til sult, så er det farligt. Følelsen af ensomhed er kroppens måde at fortælle os, at vi har været isoleret for længe.

Ensomhed har ikke nødvendigvis noget at gøre med at være alene. Tværtimod kan følelsen være stærkest, når vi er omkredset af mennesker, vi ikke føler os som en del af. Alle mennesker har brug for relationer, hvor vi føler os trygge, hvor vi kan være os selv, og hvor der er nogen, vi kan betro os til.

Læs mere om ensomhed her.

Det er vigtigt at understrege, at ensomhed ikke er en sygdom, og der er derfor ingen symptomer. Dog er der nogle konsekvenser af ensomhed, som kan vise sig som fysiske tegn. Nogle vælger måske at være meget alene, afviser invitationer til sociale sammenhænge og isolerer sig, mens andre bliver mere udadreagerende, vrede eller voldsomme.

Mange af de unge, vi møder i Ventilen, oplever at føle sig usikre eller utilpas i sociale sammenhænge og kan have svært ved at holde øjenkontakt. Men ligesom ensomheden har mange årsager, har den også mange udtryk, så det er ikke muligt at sige noget entydigt.

Læs mere her

Ensomheden opstår ofte i forbindelse med et skift i livet. Det kan være skoleskift, brud med en kæreste, forældres skilsmisse eller studiestart i en ny by. Dertil kommer skamfølelsen af ikke at slå til som ung. Unge i dag er underlagt et vældig stort pres på indefra og udefra, hvor de føler, de skal præstere fagligt samtidig med, de ser godt ud og har masser af venner.

De unge, vi møder i Ventilen, er meget forskellige og har ofte vidt forskellige sociale baggrunde. De har måske under deres opvækst eller skoleforløb følt sig uden for fællesskabet i lange perioder. Nogle er måske blevet mobbet, har dårlig eller ingen kontakt til familien eller har ikke haft nogen nære venner. Mange af disse unge lider af lavt selvværd og præstationsangst, og kan eller tør ikke tage kontakt til deres jævnaldrende. Hos unge kan det blive en ond cirkel, for hvis du har følt dig ensom længe, så mister du troen på dig selv, og dermed også modet til at forsøge at få nye venner.

Læs mere om ensomhed her.

Langvarig ensomhed har store konsekvenser. Ensomhed påvirker hjernen og får den til at gå i forsvarsposition. Det betyder, at man sover dårligere og er meget opmærksom på trusler og fare. Det kan også gøre en mindre empatisk og mindre imødekommende overfor andre mennesker. Det betyder ofte, at de unge, som føler sig ensomme, også føler sig udenfor fællesskabet eller socialt isolerede. I sidste ende kan det medføre, at de de unge dropper ud af deres uddannelse, bliver deprimerede og ikke får udviklet deres sociale kompetencer. Dette gør de unges forudsætninger for at komme ud af ensomheden endnu sværere.

Der er klare forbindelser mellem ensomhed hos unge og risikoen for at udvikle en psykisk lidelse, for eksempel depression, angst eller spiseforstyrrelser. Desværre forbindes ensomhed også med selvmord og en øget risiko for alvorlige sygdomme senere i livet.

Læs mere om konsekvenserne af ensomhed her.

Der findes ikke noget konkret svar på, hvor lang tid det tager at komme ud af ensomhed. Det er meget forskelligt fra person til person. Det vigtigste er, at man er tålmodig, fordi længerevarende ensomhed ikke er en følelse, som kan ændres fra den ene dag til den anden.

Læs mere om ensomhed her.

Er du interesseret i at få et interview om ensomhed eller Ventilens arbejde, eller vil du gerne i kontakt med en ung, der har prøvet at føle sig ensom, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Læs mere her.

Hvis du er mellem 15-25 år (mødestedet) eller mellem 15-30 år (KOMsammen) og har brug for hjælp til at komme ud af ensomheden, er du altid velkommen til at besøge et af vores tilbud.

Hvis du er journalist, studerende eller andet, er det derimod ikke muligt at besøge vores tilbud, mens de unge er der. Det skyldes, at vi har lovet de unge anonymitet.

Vi vil altid gerne hjælpe studerende, der vil arbejde med ensomhed. Du kan finde en masse viden om ensomhed her og mere konkret viden om Ventilen her. Her kan du finde en masse relevant litteratur.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på på hjemmesiden, må du selvfølgelig gerne kontakte os. Det er en stor hjælp for os, hvis du er helt forberedt på, hvad vi kan hjælpe dig med, inden du ringer eller skriver.