Ensomhed er den følelse, der opstår, når du ikke får opfyldt dine sociale behov. Og det kan der være rigtig mange grunde til.

Det kan være, at du ikke føler dig helt fortrolig med eller forstået hos dine venner. Måske har du mistet nogen i din familie, men har ingen at snakke med det om. Måske har du svært ved at komme i kontakt med andre, fordi du er genert eller indadvendt. Mange unge føler sig ensomme igennem en længere periode.

Det gør ondt, og det kan føles uoverskueligt at komme ud af ensomheden, men det er heldigvis ikke umuligt.

Ventilen er et trygt sted, hvor du kan være den, du er, og få nogle gode oplevelser sammen med andre unge.

Mødestedet er for dig, der er 15-25 år, føler dig ensom og har lyst til at lave sjove og hyggelige ting sammen med andre unge.

For at komme i et mødested skal ensomhed være det problem, der fylder mest hos dig. Det kan du læse mere om her.

KOMsammen er for dig, der er mellem 15 og 30 år og kender til følelsen af ensomhed. Vi bevæger os og laver sund mad sammen.

Du behøver ikke være i god form, men du skal være frisk på at få lidt sved på panden sammen med andre unge.

Se om vi har et tilbud i nærheden af dig

Unge fortæller

Her kan du møde nogle af de unge, der har haft glæde af Ventilen.

Se om vi har et tilbud i nærheden af dig

Hvad sker der i Ventilen?

Størstedelen af Ventilens aktiviteter foregår i de lokale ventiler. Det er forskelligt fra gang til gang, hvad vi laver, men der er altid en aktivitet på programmet.

Det er de frivillige og unge, der i fællesskab bliver enige om, hvad der skal i kalenderen.

En gang om året holder vi sommertur for unge fra hele landet.

Ventilen har to slags tilbud:

Mødesteder

I mødestederne er madlavning og fællesspisning, biografture og brætspil tit på programmet. Vi tager også på forskellige udflugter eller til arrangementer sammen.

Mødestederne er for unge fra 15-25 år.

KOMsammen

I KOMsammen handler aktiviteterne om at røre sig på en måde, hvor alle kan være med. Derudover laver vi sund og lækker mad, som vi spiser sammen.

KOMsammen er for unge fra 15-30 år.

Videoer om ensomhed

Elever fra Skuespillerskolen Ophelia har fortolket nogle af de unge fra Ventilens oplevelser. Denne film handler om, hvordan social angst kan føles.

Hvor længe kan du holde vejret? Hver femte ung har svært ved at tale med sine venner om svære ting, og det kan føles enormt ensomt. I videoen her får helt almindelige gymnasieelever luft for det, de ellers aldrig har fortalt nogen.

Mange unge synes, at gruppedannelse det værste, der findes. Her viser elever fra Skuespillerskolen Ophelia, hvordan en af Ventilens unge oplever det.

Ensomhed som primære problem

For at komme i et af Ventilens mødesteder skal ensomhed være din primære udfordring – altså det problem, der fylder mest hos dig. Du kan godt have andre udfordringer ved siden af ensomheden, men de skal være af en karakter, så de ikke forstyrrer hverken dit arbejde med at komme ud af ensomheden eller samværet med de andre unge. Dog kan vi desværre aldrig tage imod unge med diagnoser indenfor spektret af personlighedsforstyrrelser. Det skyldes, at de frivillige er ikke klædt på til at hjælpe med disse problemer, og dermed vil de ikke kunne støtte dig godt nok. Vores erfaring er desuden, at unge med den slags udfordringer kan have svært ved at indgå i ungegruppen på niveau med de andre.

De frivillige vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe dig videre til et mere passende tilbud, hvis det bliver relevant.

I Ventilens tilbud KOMsammen arbejder vi også med ensomhed, men her har vi en lidt bredere målgruppe. Her kan du godt have udfordringer eller diagnoser, der fylder mere end ensomheden, men det skal være af en karakter, så de ikke forstyrrer hverken dine muligheder for at deltage i KOMsammens aktiviteter eller samværet med de andre unge.

Har du spørgsmål eller har brug for at vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 70 208 308 mellem kl. 10-16 i hverdage eller sende en mail til info@ventilen.dk.

Hvis ikke Ventilen er noget for dig, håber vi, du kan få gavn af denne liste over andre, der hjælper.

Ofte stillede spørgsmål om Ventilens lokale tilbud

I mødestederne møder du andre unge, og I laver aktiviteter sammen. Derfor kalder vi det et mødested og ikke et værested, som mere er et sted, hvor man kommer for “at være”. Selvfølgelig er der plads til, at du kan sidde lidt for dig selv, hvis du har en dårlig dag, men i mødestedet er det ligesom med venner eller kammerater. Du er nødt til at forholde dig til de andre, der er til stede. Det er netop tanken med mødestedet, at det er et øverum, hvor du kan være sammen med andre, skabe relationer og øve dig i det sociale. Det er mobbefri zone, hvor der er plads til, at man kan komme til at træde ved siden af. Mødestedet er et sted, hvor du deltager aktivt i fællesskabet.

Se, om vi har et mødested i nærheden af dig.

KOMsammen står for “kost og motion sammen”. Tilbuddet er for unge, som kender til ensomhed og ønsker sig en sundere livsstil. Aktiviteterne i KOMsammen er på et niveau, så alle kan være med. Du behøver ikke at være god til sport eller vide noget om kost og motion for at komme i tilbuddet, men det er vigtigt, at du har lyst til at være med, også selvom det måske kræver, at du skal overskride nogle af dine egne grænser. De frivillige sørger for, at det er sjovt og trygt for alle.

Se, om vi har en KOMsammen i nærheden af dig.

I Ventilens mødesteder og KOMsammen-tilbud er man sammen med andre unge om en aktivitet. Det er meget forskelligt hvad, der er på programmet, fordi det er noget, de frivillige og de unge planlægger i fællesskab.

Her kan du finde den ventil, der ligger tættest på dig, og på tilbuddets lokale hjemmeside, kan du se i kalenderen, hvad der er planlagt af aktiviteter.

Både mødestederne og KOMsammen er drevet af unge frivillige mellem 18 og 30 år. Ventilens tilbud er ung-til-ung-projekter, hvor de frivillige giver andre unge et sted, hvor de kan være sammen, snakke med og lave aktiviteter med jævnaldrende. De frivillige i Ventilens tilbud er der for at sikre, at der altid er trygt at komme, er en rar stemning, og at der altid er en at snakke med. De frivilliges primære opgave er at sørge for, at der altid er aktiviteter eller noget at give sig til, når de unge mødes. Læs mere om det i Ventilens metoder.

Første gang du kommer i et af Ventilens tilbud, skal du komme en halv time, før de åbner for de andre unge. Du behøver ikke fortælle i forvejen, at du kommer, for der altid vil står et par frivillige klar til at tage imod dig. Du kan finde de lokale tilbuds åbningstider her. De frivillige kan fortælle dig mere om tilbuddet, og sammen snakker I om, hvad Ventilen er for noget, og om det er noget for dig.

Har du brug for at vide mere, er du altid velkommen til at ringe til vores sekretariat på 70 208 308 mellem kl. 10-16 i hverdage eller skrive en mail til os på info@ventilen.dk. Alle spørgsmål er velkomne.

I mødestederne kan vi desværre ikke tage imod alle unge, da der er problemer, som vores frivillige ikke er rustede til at håndtere. Du kan ikke komme i et af Ventilens mødesteder, hvis du har en svær psykisk sygdom, der ikke er velbehandlet. Det kan du læse mere om her.

I KOMsammen kan du godt have andre problemer og diagnoser ved siden af ensomheden, men de skal være af en karakter, så de ikke forstyrrer hverken dine muligheder for at deltage i KOMsammens aktiviteter eller samværet med de andre unge. Fælles for både mødestederne og KOMsammen er, at vi desværre ikke kan hjælpe unge, der har et aktivt misbrug af alkohol eller stopper.

Har du spørgsmål eller har brug for at vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 70 208 308 mellem kl. 10-16 i hverdage eller sende en mail til info@ventilen.dk.