Vi har tre former for lokale tilbud

Mødestedet


Øv dig i at møde nye mennesker i et trygt, rart og ungt fællesskab. Mødestedet er for dig, der føler dig ensom, og savner nogen at dele dine oplevelser med.

Mødestedet er for dig, der …

 • er mellem 15 og 25 år
 • oplever ensomheden som det problem, der fylder mest
 • har mod på at udvikle dig sammen med andre
 • har lyst til at deltage i sjove aktiviteter med andre unge.

Sådan foregår det i mødestedet

Du mødes med andre unge. I laver sjove og hyggelige aktiviteter sammen. Det kan fx være brætspil, biografture, madlavning eller en snakke-aften, hvor I kommer rundt om forskellige temaer.

Der er altid mindst to frivillige, som sørger for at sætte gang i aktiviteterne og skabe nogle gode rammer for fællesskabet. Vi har et princip om, at alle byder ind med det, de kan. Og vi forventer, at du deltager i aktiviteterne, i det omfang, du kan. I begyndelsen kan det godt føles grænseoverskridende at skulle deltage, men for hver gang du kommer i mødestedet, bliver det nemmere. Det er som udgangspunkt gratis at komme i mødestedet, men der kan være aktiviteter med brugerbetaling på ca. 20-50 kr. Brugerbetaling er en del af vores metode. Det kan du læse mere om her.

Din første gang i mødestedet

Første gang, du kommer i et mødested, skal du dukke op 30 minutter før åbningstid til en uformel snak med to frivillige. Her fortæller de frivillige mere om mødestedet, og hvad de laver der. Og så er de nysgerrige på dig, og hvorfor du er kommet. Samtalen tager nemlig udgangspunkt i dig – og vi tager den, så vi sammen kan finde ud af, om Ventilens mødesteder er det rette for dig. Vurderer vi, at Ventilen ikke er tilbuddet for dig, gør vi altid vores bedste for at hjælpe dig videre til et andet tilbud.

Du kan ikke tage nogen med til samtalen, men du er velkommen til at blive fulgt hen til mødestedet, hvis du er mest tryg ved det. Snakken er fortrolig og bliver mellem dig og de to frivillige.

Oplever du ensomhed?

For at komme i et mødested, skal ensomhed være dit primære problem. Har du andre udfordringer eller diagnoser, er Ventilen måske ikke det rigtige sted for dig. Vores frivillige har gennemgået et uddannelsesforløb, hvor de er blevet klædt på til at hjælpe dig med din ensomhed.

Har du én eller flere af følgende udfordringer, er Ventilen ikke det rette sted. Men vi vil gerne hjælpe dig på rette vej,

 • Alvorlig aktiv spiseforstyrrelse
 • Aktivt misbrug
 • Diagnoser inden for spekteret af personlighedsforstyrrelser

Har du andre problematikker eller diagnoser, som ikke er nævnt, vil det altid være en individuel vurdering, om du passer ind i det enkelte tilbud i forhold til den eksisterende ungegruppe. Vurderingen laver vi sammen med dig. Der vil blive taget hensyn til, hvordan andre problematikker fylder for dig, og om de hindrer dig eller andre i at være en del af fællesskabet.

Hvis Ventilens mødested ikke er det rigtige sted for dig, kan du finde andre tilbud for ensomme unge her.

KOMsammen


Træn dine sociale evner gennem aktiviteter med andre unge. KOMsammen er et tilbud for dig, der kender til at føle sig ensom, og savner nogen at snakke, grine og mødes med.

KOMsammen er for dig, der …

 • er mellem 15 og 30 år
 • kender til følelsen af ensomhed
 • har lyst til at træne dine sociale kompetencer
 • har mod på at deltage i sunde og sjove aktiviteter.

Sådan foregår det i KOMsammen

Her kan du mødes med andre unge. De frivillige sætter gang i aktiviteterne og skaber gode rammer for fællesskabet. Her behøver ensomheden ikke være dit primære problem.

KOMsammen står for kost og motion sammen – og vi laver alt lige fra madaftner og gåture til klatring, boksning, løbeture, squash og meget andet. Du behøver ikke være i god form eller spise på en bestemt måde for at være med. Alle kan være med. Det er fællesskabet, der er i fokus, så vi forventer, at du deltager så godt, du kan og har lyst til at udvikle dine sociale evner sammen med andre. Det er som udgangspunkt gratis at komme i KOMsammen, men der kan være aktiviteter med brugerbetaling på ca. 20-50 kr. Brugerbetaling er en del af vores metode. Den kan du læse mere om her.

Første gang i KOMsammen

Din første gang i KOMsammen skal du dukke op 30 minutter før åbningstid. Her tager to frivillige imod dig til en  indledende samtale, hvor du får mere at vide om, hvad vi laver i KOMsammen, og hvem der kommer der. Det er også her, du får mulighed for at fortælle, hvem du er, og hvorfor du er kommet. Formålet med samtalen er at finde ud af, om Ventilens KOMsammen-tilbud er det rigtige for dig. Er det ikke, gør vi altid vores bedste til at henvise til et andet tilbud, der passer til dig.

Du kan ikke tage nogen med til samtalen, men du er velkommen til at blive fulgt hen til KOMsammen, hvis du er mest tryg ved det. Snakken er fortrolig og bliver mellem dig og de to frivillige.

Oplever du ensomhed?

I KOMsammen skal du kende til følelsen af ensomhed. Du kan godt have udfordringer eller diagnoser, der fylder mere end ensomheden. Vores frivillige har gennemgået et uddannelsesforløb, hvor de er blevet specialiseret i at hjælpe dig med din ensomhed. Dine udfordringer og diagnoser skal derfor være af en karakter, der ikke forstyrrer dig eller de andre unge i gruppen i at deltage i aktiviteterne eller i samværet med hinanden.

Der er udfordringer, som de frivillige ikke kan hjælpe med, det er:

 • Alvorlig aktiv spiseforstyrrelse
 • Aktivt misbrug

Har du andre udfordringer eller diagnoser, vil det altid være en individuel vurdering, om KOMsammen er det rette for dig. Vurderingen sker i samråd med dig. Der vil blive taget hensyn til, hvordan andre problematikker fylder for dig, og om de hindre dig og andre unge i gruppen i at deltage i fællesskabet.

Hvis Ventilens tilbud ikke er det rigtige sted for dig, kan du finde andre tilbud for unge her.

Selvhjælpsgruppen


Bliv klogere på ensomhed og mød andre i samme situation. Selvhjælpsgruppen er for dig, der føler dig ensom, og som har lyst til at tale med andre om ensomheden, og hvad man kan gøre ved den.

Selvhjælpsgruppen er for dig, der …

 • er mellem 15 og 30 år
 • oplever ensomheden som det problem, der fylder mest
 • er motiveret til at ændre din situation
 • har mod på at udforske ensomheden og udvikle dig sammen med andre
 • har lyst til at deltage i samtaler om ensomhed samt øvelser og aktiviteter i gruppen.

Sådan foregår det i selvhjælpsgruppen

Selvhjælpsgrupperne er forløb på 12 uger, hvor den samme gruppe af unge mødes én gang om ugen. I starter alle sammen samtidig og følges ad hele vejen. Der er altid mindst to frivillige, som mødes med jer.

De sørger for at igangsætte samtaler, øvelser og aktiviteter, som skal hjælpe jer med at blive klogere på den ensomhed, I føler.

I løbet af de 12 uger vil I lære hinanden at kende, have samtaler om ensomhed, dele jeres oplevelser og erfaringer med hinanden og snakke om hvad næste skridt kan være for at komme ud af ensomheden. Der vil være forskellige øvelser og aktiviteter, som I kan støtte hinanden i at
udføre – selvfølgelig med hjælp fra de frivillige.

Sådan kommer du med i en selvhjælpsgruppe

Hvis du gerne vil være med i en selvhjælpsgruppe, skal du henvende dig til den lokale selvhjælpsgruppe, der ligger tættest på dig. Der vil blive arrangeret en samtale, hvor vi taler med dig om hvad selvhjælpsgruppeforløbet indebærer, og hvorfor du gerne vil være med – så vi sammen kan finde ud af, om det er det rette tilbud for dig.

Grupperne kører i forløb på 12 uger, hvor det er den samme gruppe hele vejen igennem. Det betyder, at der ikke kan komme nye til, når først et forløb er startet. Der kan derfor være lidt ventetid på at komme i en selvhjælpsgruppe. Men hold øje med de lokale hjemmesider eller kontakt din lokale selvhjælpsgruppe for at høre, hvornår næste forløb starter.

Oplever du ensomhed?

For at deltage i en selvhjælpsgruppe, skal ensomhed være dit primære problem. Du skal desuden have mod på at dele din oplevelse af ensomhed med andre og været motiveret for at afsøge, hvordan man kan finde en vej ud af ensomheden. Vores frivillige har været på uddannelse, hvor de er blevet klædt på til at hjælpe dig med din ensomhed.

Hvis du har andre udfordringer eller diagnoser, skal de derfor være af en karakter, der ikke forstyrrer dig eller de andre unge i gruppen i at deltage aktivt i samtalerunder, øvelser og aktiviteter.

Der er udfordringer, som de frivillige i selvhjælpsgruppen ikke kan hjælpe med. Det er:

 • Alvorlig aktiv spiseforstyrrelse
 • Aktivt misbrug

Har du andre problematikker eller diagnoser, vil det altid være en individuel vurdering, om selvhjælpsgruppen er det rette tilbud for dig. Vurderingen sker i samråd med dig. Der vil blive taget hensyn til, hvordan andre problematikker fylder for dig, og om de hindrer dig i at være en aktiv del af selvhjælpsgruppen.

Hvis Ventilens selvhjælpsgruppe ikke er det rigtige sted for dig, kan du finde andre tilbud for unge her.

Er vores tilbud det rette for dig?

I Ventilen har vi specialiseret os i at hjælpe unge ud af ensomhed. Til gengæld er der andre udfordringer, som vi ikke er de rigtige til at hjælpe dig med, og måske er Ventilens KOMsammen-tilbud eller mødesteder ikke det rigtige for dig.

Vi kan fx ikke tage mod unge, der har:

 • En alvorlig, aktiv spiseforstyrrelse
 • Et aktivt misbrug

I mødestederne kan vi heller ikke tage mod unge, der har en personlighedsforstyrrende diagnose.

Men der kan være stor forskel på, hvordan en psykisk lidelse eller diagnose påvirker forskellige mennesker, og der er også forskel på, hvor man er henne i et behandlingsforløb.

Vores frivillige beslutter sammen med dig, om et mødested eller KOMsammen er et godt tilbud til dig. Dét taler vi bl.a. om, når du kommer første gang. Og er Ventilen ikke tilbuddet for dig, hjælper vi dig selvfølgelig gerne hen til et andet tilbud, der passer til dig.

Læs om andre, der hjælper

Ofte stillede spørgsmål om Ventilens lokale tilbud

I Ventilens mødesteder og KOMsammen-tilbud er man sammen med andre unge om en aktivitet. Det er meget forskelligt hvad, der er på programmet, fordi det er noget, de frivillige og de unge planlægger i fællesskab.

Her kan du finde den Ventil, der ligger tættest på dig, og på tilbuddets lokale hjemmeside, kan du se, hvilke aktiviteter der planlagt i kalenderen

I mødestederne møder du andre unge, og I laver aktiviteter sammen.
Det er altså et mødested og ikke et værested, hvor man kun kommer for ”at være”. Der er selvfølgelig plads til, at du kan sidde lidt for dig selv, hvis du har en dårlig dag, men i mødestedet forventer vi, at du forholder dig til de andre og deltager aktivt i fællesskabet – ligesom man gør med venner og kammerater. Idéen med mødestedet er, at det er øverum, hvor du kan være sammen med andre unge, skabe relationer og prøve dig selv af i det sociale. Det er en mobbefri zone, hvor der er plads til, at man komme til at træde ved siden af.

Mødestedet er for unge på 15-25 år, der føler sig ensomme, og hvor ensomheden er ens primære problem. Se, om vi har et mødested i nærheden af dig.
Ventilens mødesteder er akkrediteret af RådgivningsDanmark

Se, om vi har et mødested i nærheden af dig.

KOMsammen står for ”Kost og Motion Sammen”. Tilbuddet er for unge, som kender til ensomhed. Aktiviteterne i KOMsammen inspirerer til en sundere livsstil, men er altid på et niveau, hvor alle kan være med. Du behøver ikke være god til sport eller vide noget om kost og motion for at kunne komme i tilbuddet, men det er vigtigt, at du har lyst til at være med, også selvom det måske kræver, at du skal overskride nogle af dine egne grænser og en gang i mellem få lidt sved på panden. Typiske aktiviteter i KOMsammen er sund madlavning eller en form for bevægelse, der spænder vidt fra en gåtur til klatring.

KOMsammen er for unge på 15-30 år, der kender til ensomhed, og har lyst til at skabe sundere vaner for sig selv. Se, om vi har et KOMsammen-tilbud tæt på dig
Ventilens KOMsammen-tilbud er akkrediteret af RådgivningsDanmark

Se, om vi har en KOMsammen i nærheden af dig.

Både mødestederne og KOMsammen er drevet af unge frivillige mellem 18 og 30 år. Ventilens tilbud bygger på et ung-til-ung princip, hvor de frivillige tilbyder andre frivillige et sted, hvor de kan være sammen, snakke med hinanden og lave aktiviteter med jævnaldrende. De frivillige i Ventilens tilbud er der for at sikre, at der altid er trygt at komme, en rar stemning, og at der altid er en at snakke med. De frivilliges primære opgave er at sørge for, at der er aktiviteter eller noget at give sig til, hver gang de unge mødes. Alle Ventilens tilbud er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Læs mere om Ventilens metoder.

Første gang du komme i er Ventilens tilbud, skal du komme en halv time, før de åbner for andre unge. Her vil du blive taget i mod af et par frivillige, der fortæller dig mere om tilbuddet og Ventilen, du får mulighed for at sige noget om dig selv, og sammen finder I ud af, om Ventilen er noget for dig. Du må gerne blive fulgt hen til tilbuddet, hvis du er mere tryg ved det, men snakken med de frivillige skal du tage alene – også selvom du er under 18 år. Du behøver ikke fortælle i forvejen, at du kommer, for der står altid frivillige klar, men du må gerne, hvis du har det bedst med det. Du kan finde de lokale åbningstider og e-mailadresse ved at klikke på det enkelte tilbud her.

Har du brug for at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte vores sekretariat i København:
Tlf. 70 208 308 (hverdage kl. 10-16)
E-mail: info@ventilen.dk

Alle spørgsmål er velkomne.

I mødestederne kan vi desværre ikke tage i mod alle unge, da der er udfordringer, som vores frivillige ikke er rustede til at håndtere. Du kan ikke komme i et af Ventilens mødesteder, hvis du har en svær psykisk sygdom, der ikke er velbehandlet. Det kan du læse mere om her.
Både mødesteder og KOMsammen kan desværre ikke hjælpe unge, der har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer.

I KOMsammen kan du godt have andre problemer og diagnoser ved siden af ensomheden, men de skal være af en karakter, så de ikke forstyrrer hverken dine eller andres muligheder for at deltage i KOMsammens aktiviteter eller samværet med de andre unge.
Hverken mødesteder eller KOMsammen har mulighed for at hjælpe unge, der har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer.

Har du spørgsmål eller brug for at vide mere om, hvem vi kan tage i mod i Ventilens tilbud, er du velkommen til at kontakte sekretariatet i København på:
Tlf. 70 208 308 (hverdage kl. 10-16)
E-mail: info@ventilen.dk

Alle Ventilens tilbud er som udgangspunkt gratis, men der kan være aktiviteter med brugerbetaling på ca. 30-50 kr. Hvis der er brugerbetaling til en aktivitet, vil altid fremgå af kalenderen på det lokale tilbuds hjemmeside og blive meldt ud på den lokale Facebookside på forhånd.