Ventilen Danmark er paraplyorganisation for de 22 lokalforeninger, der driver tilbud til unge, der føler sig ensomme, i 20 byer rundt om i landet. Ventilens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i oktober. Her vælger medlemmerne bestyrelse samt lokalkomité.

Ventilen består i høj grad af vores ca. 300 frivillige, der spiller forskellige roller i organisationen. Læs mere om at være frivillig i Ventilen her.

Herunder kan du læse mere om Ventilen som organisation.

VENTILENS BESTYRELSE

Ventilen Danmarks bestyrelse består af op til otte medlemmer. Formand, to næstformænd og to til fem medlemmer vælges på årsmødet. Bestyrelsen har til opgave at sætte de overordnede værdimæssige, strategiske, politiske og økonomiske rammer for organisationens drift og udvikling.

Hvis du ønsker at kontakte vores bestyrelse, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

VENTILENS LOKALKOMITÉ

Vores lokalkomité består af fire til seks medlemmer, der alle vælges på årsmødet. Dertil kommer to medlemmer, der udpeges af bestyrelsen.

Lokalkomitéen har til opgave at støtte op om, udvikle og sikre kvaliteten i arbejdet i Ventilens lokalforeninger ved at fastsætte rammerne for de lokale foreningers arbejde, samt at koordinere arbejdet i de forskellige udvalg og grupper der arbejder med relevante emner. Derudover har Lokalkomitéen også ansvaret for planlægning og afholdelse af Ventilens årlige sommertur.

Hvis du ønsker at kontakte lokalkomitéen, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

Udvalg

Lokalkomitéen nedsætter en række udvalg. Udvalgene dækker hvert deres område og arbejder både med konkrete opgaver og arrangementer og mere overordnede emner.

Hvis du har lyst til at være frivillig i et udvalg så kontakt udvalgets formand.

Sådan kan du være med
Du behøver ikke have været frivillig i et lokalt tilbud for at være frivillig i et udvalg. Vi kræver blot, at du har tid og overskud til at lægge et stykke arbejde – også imellem møderne. Og at du har faglige og personlige kompetencer og erfaringer, der er relevante for arbejdet i udvalget.

Hvis du vil vide mere, så kontakt formanden for det udvalg du er interesseret i.

Fagligt udvalg

Fagligt udvalg skal sikre fagligheden i vores arbejde. Udvalget se nærmere på Ventilens metoder og redskaber, dykke ned i de årlige dokumentationsrapporter, øge udbyttet af supervision, lave anbefalinger ud fra nyeste forskning og holde sig opdateret på, hvad der rører sig indenfor vores faglige felt.

Udvalget planlægger et årligt forum for de frivillige supervisorer og hjælpe de andre udvalg, så uddannelsen og eventuelle andre arrangementer er opdateret på den nyeste viden.

Kontakt: forperson Heidi H. Johansen – Heidi_Naest@ventilen.dk

HR-udvalget

Det skal være sjovt og udfordrende at være frivillig i Ventilen. Der skal være flere, der bliver hængende længere – og til gengæld få netværk og oplevelser for livet.

Det er opgaven for HR-udvalget, der udvikler og forbedrer redskaber og arrangementer, som de lokale formænd og frivilliggrupper kan bruge. Derudover står HR-udvalget for at arrangere den årlige frivilligweekend for alle landets frivillige.

Kontakt: forperson Michael Madsen på michael_dk@ventilen.dk.

Uddannelsesudvalget

Ventilens frivillige skal være godt rustet til de opgaver, de skal løse. Og man skal hele tiden kunne lære noget nyt som frivillig. Derfor skal alle frivillige i de lokale tilbud gennemføre en grunduddannelse – og derfor arbejder vi for at kunne tilbyde læring på både kurser og konferencer, men også på fora og ved at tilbyde erfaringsudveksling og refleksionsrum.

Det er Uddannelsesudvalget, der sørger for at alt dette findes og fungerer. De samarbejder med grunduddannelsesgruppen, der underviser på vores grunduddannelse, ligesom de skal nedsætte en gruppe, der skal afholde FKK (Frivillig-Kompetence-Konference).

Kontakt: forperson Astrid Kirstine Benn Sørensen på astrid_ros@ventilen.dk.

Oplevelsesudvalget

Oplevelsesudvalget har til formål at arbejde med fællesskab og samarbejde på tværs af ventiler og på arrangementer – som fx Ventilens årlige sommertur. 

Udvalgets fornemmeste opgave er at skabe ideer og initiativer, der kan styrke kulturen for at deltage i tværgående fællesskaber i Ventilen blandt både unge og frivillige – og i sidste sørge for en masse gode oplevelser i bedste Ventil-ånd. 

Kontakt: forperson Kasper Holst – kasper_dk@ventilen.dk

Vedtægter for Ventilen Danmark

Vores vedtægter blev senest ændret på årsmødte i oktober 2022. Du kan læse dem her. 

Hvert år afholder vi årsmøde i Ventilen Danmark. På årsmøderne vælges bestyrelsen og lokalkomitéen, og regnskabet godkendes. Det er også her, det er muligt at stille forslag om at få vedtaget ændringer til vedtægterne eller andre grundlæggende ting. Du kan læse mere og finde referater og beretninger lige her.

Vores bestyrelse gennemgår hvert år de gældende anbefalinger for “good governance” og udfylder dette skema, der beskriver, hvordan vi sikrer god ledelse i og af organisationen.

Politikker i Ventilen Danmark

I Ventilen har vi en række politikker, der fastgør en retningslinjer for frivillighed, uddannelse og samvær i Ventilen-regi. Dem finder du her: Ventilens frivilligpolitik, uddannelsespolitik og samværspolitik.

Ofte stillede spørgsmål om Ventilen

Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe og formidle viden om unges ensomhed og redskaber til at arbejde med problemet.

Vi har eksisteret siden 1999 og har gennem årene samlet en masse viden og redskaber ind for at kunne hjælpe unge ud af ensomhed. Vi startede som ét enkelt mødested i København og har nu lokalforening fordelt på hele Danmarkskortet.

Ventilen har ingen tilknytning til partipolitik, religion eller lignende.

Læs mere om vores organisation og arbejde her.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores sekretariat i København på 70 208 308 eller info@ventilen.dk. Vi sidder klar ved telefon og mail mandag-fredag klokken 10.00-16.00.

Vil du have fat i vores lokale tilbud, kan du finde din lokale ventil på siden her og skrive direkte til os lokalt!

Har du en pressehenvendelse, skal du herover 🙂

Ønsker du at klage over en oplevelse i/med Ventilen, kan du læse mere her.

Ventilen er for unge!

Vi hjælper unge mellem 15 og 30 år ud af ensomhed. I vores lokale tilbud kan unge finde fællesskaber med jævnaldrende.

Vores mødesteder er for unge mellem 15 og 25 år. Vores KOMsammen-tilbud er for unge mellem 15 og 30 år. Og vores selvhjælpsgrupper er for unge mellem 15 og 30 år. Læs mere om vores forskellige tilbudstyper her.

Ingen Ventilen uden frivillige – UNGE frivillige!

Vores frivillige er mellem 17 og 35 år. De er både med lokalt og nationalt. Læs mere om mulighederne for at blive frivillig sammen med os her.

Sidst, men ikke mindst, holder vi gerne oplæg for workshops og unge – om ensomhed, gode fællesskaber, trivsel osv. Læs mere om Ventilen Fortæller her.

Ventilen arbejder ud fra værdierne tillid, nærvær, ansvarlighed, frivillighed og udvikling.

Vores grundsyn er, at den enkelte har styrke, ressourcer og evnen til at forandre sin egen situation. Det er nødvendigt, at han eller hun selv tager det første skridt, og derefter får en masse støtte og opbakning.

Vi arbejder med principper om hjælp til selvhjælp – og ung til ung.

Læs mere om vores værdier, metoder og historie her.

Ventilen finansieres af statslige midler, indtægter fra salg af viden, støtte fra private donorer og medlemmer samt donationer fra fonde til projekter og drift.

Læs mere om Ventilen i tal og find vores regnskaber her.

Ventilen har en bestyrelse, der består af unge, frivillige, og et sekretariat, der står for den daglige drift. Ventilens øverste myndighed er årsmødet. Her kan du læse mere om, hvordan Ventilen er struktureret.