Ventilen Danmark er paraplyorganisation for de 23 lokalforeninger, der driver tilbud til unge, der føler sig ensomme, i 21 byer rundt om i landet. Ventilens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i september. Her vælger medlemmerne bestyrelse samt lokalkomité.

Ventilen består i høj grad af vores ca. 275 frivillige, der spiller forskellige roller i organisationen. Læs mere om at være frivillig i Ventilen her.

Herunder kan du læse mere om Ventilen som organisation.

Ventilen Danmarks sekretariat

De ansatte på sekretariatet understøtter både det nationale og lokale frivillige arbejde, samt varetager en række drift og udviklingsopgaver.

Sekretariatet kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 10 – 16 på tlf. 70 208 308 eller info@ventilen.dk

Bestyrelsen i 2019 - 2020

Ventilen Danmarks bestyrelse består af op til otte medlemmer. Formand, to næstformænd og to til fem medlemmer vælges på årsmødet. Bestyrelsen har til opgave at sætte de overordnede værdimæssige, strategiske, politiske og økonomiske rammer for organisationens drift og udvikling.

Hvis du ønsker at kontakte vores bestyrelse, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

Lokalkomitéen 2019 - 2020

Ventilens lokalkomité består af fire til seks medlemmer, der alle vælges på årsmødet. Dertil kommer to medlemmer, der udpeges af bestyrelsen.

Lokalkomitéen har til opgave at støtte op om, udvikle og sikre kvaliteten i arbejdet i Ventilens lokalforeninger ved at fastsætte rammerne for de lokale foreningers arbejde, samt at koordinere arbejdet i de forskellige udvalg og grupper der arbejder med relevante emner.

Hvis du ønsker at kontakte lokalkomitéen, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

Udvalg

Lokalkomitéen nedsætter en række udvalg. Udvalgene dækker hvert deres område og arbejder både med konkrete opgaver og arrangementer og mere overordnede emner.

Hvis du har lyst til at være frivillig i et udvalg så kontakt udvalgets formand.

Sådan kan du være med
Du behøver ikke have været frivillig i et lokalt tilbud for at være frivillig i et udvalg. Vi kræver blot, at du har tid og overskud til at lægge et stykke arbejde – også imellem møderne. Og at du har faglige og personlige kompetencer og erfaringer, der er relevante for arbejdet i udvalget.

Hvis du vil vide mere, så kontakt formanden for det udvalg du er interesseret i.

Fagligt udvalg

Fagligt udvalg skal sikre fagligheden i vores arbejde. Udvalget se nærmere på Ventilens metoder og redskaber, dykke ned i de årlige dokumentationsrapporter, øge udbyttet af supervision, lave anbefalinger ud fra nyeste forskning og holde sig opdateret på, hvad der rører sig indenfor vores faglige felt.

Udvalget planlægger et årligt forum for de frivillige supervisorer og hjælpe de andre udvalg, så uddannelsen og eventuelle andre arrangementer er opdateret på den nyeste viden.

Kontakt: formand Kira, mail: Kira_dk@ventilen.dk

Kompetenceudvalget

Ventilens frivillige skal være godt rustet til de opgaver, de skal løse. Og man skal hele tiden kunne lære noget nyt som frivillig. Derfor skal alle frivillige i de lokale tilbud gennemføre en grunduddannelse – og derfor arbejder vi for at kunne tilbyde læring på både kurser og konferencer, men også på fora og ved at tilbyde erfaringsudveksling og refleksionsrum.

Det er Kompetenceudvalget, der sørger for at alt dette findes og fungerer. De samarbejder med grunduddannelsesgruppen, der underviser på vores grunduddannelse, ligesom de skal nedsætte en gruppe, der skal afholde FKK (Frivillig-Kompetence-Konference).

Kontakt: formand Trine, mail: Trine_dk@ventilen.dk

HR-udvalget

Det skal være sjovt og udfordrende at være frivillig i Ventilen. Der skal være flere, der bliver hængende længere – og til gengæld få netværk og oplevelser for livet.

Det er opgaven for HR-udvalget, der udvikler og forbedrer redskaber og arrangementer, som de lokale formænd og frivilliggrupper kan bruge. Derudover står HR-udvalget for at arrangere den årlige frivilligweekend for alle landets frivillige.

Kontakt: formand Katya: katya_frb@ventilen.dk

Oplevelsesudvalget

Oplevelsesudvalget laver hyggelige, sjove og udviklende aktiviteter for unge på tværs af landet. Et af de arrangementer som udvalget står for er sommerturen, hvor vi inviterer de unge fra hele landet til en dejlig tur med masser af fællesskab og oplevelser.

Udvalget skal også arbejde med at skabe nye muligheder for oplevelser og fællesskab for de unge, både regionalt og nationalt.

Kontakt: formand Mario, mail: Mario_dk@ventilen.dk

Vedtægter for Ventilen Danmark

Vedtægterne blev ændret og vedtaget på Ventilen Danmarks årsmøde 21. september 2019