Ventilen Danmark er paraplyorganisation for de 24 lokalforeninger, der driver tilbud til unge, der føler sig ensomme, i 22 byer rundt om i landet. Ventilens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i oktober. Her vælger medlemmerne bestyrelse samt lokalkomité.

Ventilen består i høj grad af vores ca. 300 frivillige, der spiller forskellige roller i organisationen. Læs mere om at være frivillig i Ventilen her.

Herunder kan du læse mere om Ventilen som organisation.

VENTILENS BESTYRELSE

Ventilen Danmarks bestyrelse består af op til otte medlemmer. Formand, to næstformænd og to til fem medlemmer vælges på årsmødet. Bestyrelsen har til opgave at sætte de overordnede værdimæssige, strategiske, politiske og økonomiske rammer for organisationens drift og udvikling.

Hvis du ønsker at kontakte vores bestyrelse, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

VENTILENS LOKALKOMITÉ

Vores lokalkomité består af fire til seks medlemmer, der alle vælges på årsmødet. Dertil kommer to medlemmer, der udpeges af bestyrelsen.

Lokalkomitéen har til opgave at støtte op om, udvikle og sikre kvaliteten i arbejdet i Ventilens lokalforeninger ved at fastsætte rammerne for de lokale foreningers arbejde, samt at koordinere arbejdet i de forskellige udvalg og grupper der arbejder med relevante emner. Derudover har Lokalkomitéen også ansvaret for planlægning og afholdelse af Ventilens årlige sommertur.

Hvis du ønsker at kontakte lokalkomitéen, så skriv til info@ventilen.dk – så videreformidler sekretariatet kontakten.

Udvalg

Lokalkomitéen nedsætter en række udvalg. Udvalgene dækker hvert deres område og arbejder både med konkrete opgaver og arrangementer og mere overordnede emner.

Hvis du har lyst til at være frivillig i et udvalg så kontakt udvalgets formand.

Sådan kan du være med
Du behøver ikke have været frivillig i et lokalt tilbud for at være frivillig i et udvalg. Vi kræver blot, at du har tid og overskud til at lægge et stykke arbejde – også imellem møderne. Og at du har faglige og personlige kompetencer og erfaringer, der er relevante for arbejdet i udvalget.

Hvis du vil vide mere, så kontakt formanden for det udvalg du er interesseret i.

Fagligt udvalg

Fagligt udvalg skal sikre fagligheden i vores arbejde. Udvalget se nærmere på Ventilens metoder og redskaber, dykke ned i de årlige dokumentationsrapporter, øge udbyttet af supervision, lave anbefalinger ud fra nyeste forskning og holde sig opdateret på, hvad der rører sig indenfor vores faglige felt.

Udvalget planlægger et årligt forum for de frivillige supervisorer og hjælpe de andre udvalg, så uddannelsen og eventuelle andre arrangementer er opdateret på den nyeste viden.

Kontakt: forperson Heidi H. Johansen – Heidi_Naest@ventilen.dk

HR-udvalget

Det skal være sjovt og udfordrende at være frivillig i Ventilen. Der skal være flere, der bliver hængende længere – og til gengæld få netværk og oplevelser for livet.

Det er opgaven for HR-udvalget, der udvikler og forbedrer redskaber og arrangementer, som de lokale formænd og frivilliggrupper kan bruge. Derudover står HR-udvalget for at arrangere den årlige frivilligweekend for alle landets frivillige.

Kontakt: forperson Mathilde Moesby Clausen – Mathilde_Naest@ventilen.dk

Uddannelsesudvalget

Ventilens frivillige skal være godt rustet til de opgaver, de skal løse. Og man skal hele tiden kunne lære noget nyt som frivillig. Derfor skal alle frivillige i de lokale tilbud gennemføre en grunduddannelse – og derfor arbejder vi for at kunne tilbyde læring på både kurser og konferencer, men også på fora og ved at tilbyde erfaringsudveksling og refleksionsrum.

Det er Uddannelsesudvalget, der sørger for at alt dette findes og fungerer. De samarbejder med grunduddannelsesgruppen, der underviser på vores grunduddannelse, ligesom de skal nedsætte en gruppe, der skal afholde FKK (Frivillig-Kompetence-Konference).

Kontakt: forperson Sebastian Pinstrup Jørgensen – sebastianj_dk@ventilen.dk

Oplevelsesudvalget

Oplevelsesudvalget har til formål at arbejde med fællesskab og samarbejde på tværs af ventiler og på arrangementer – som fx Ventilens årlige sommertur. 

Udvalgets fornemmeste opgave er at skabe ideer og initiativer, der kan styrke kulturen for at deltage i tværgående fællesskaber i Ventilen blandt både unge og frivillige – og i sidste sørge for en masse gode oplevelser i bedste Ventil-ånd. 

Kontakt: forperson Kasper Holst – kasper_dk@ventilen.dk

Vedtægter for Ventilen Danmark

Vores vedtægter blev senest ændret på årsmødte i oktober 2022. Du kan læse dem her. 

Politikker i Ventilen Danmark

I Ventilen har vi en række politikker, der fastgør en retningslinjer for frivillighed, uddannelse og samvær i Ventilen-regi. Dem finder du her: Ventilens frivilligpolitik, uddannelsespolitik og samværspolitik.

Ofte stillede spørgsmål om Ventilen

Ventilen er en frivillig social organisation, der er finansieret af offentlige midler, private fonde, donationer og medlemsskaber. Du kan læse mere om vores økonomi her.

Ventilen har en bestyrelse, der består af unge, frivillige, og et sekretariat, der står for den daglige drift. Ventilens øverste myndighed er årsmødet. Her kan du læse mere om, hvordan Ventilen er struktureret.

Det er utrolig vigtigt for os, at det er en god oplevelse at komme i Ventilen eller at være i kontakt med nogle af vores frivillige eller ansatte. Derfor vil vi selvfølgelig meget gerne høre fra dig, hvis du har haft en dårlig oplevelse, eller hvis der er noget, du synes, kunne være bedre. Du kan ringe til sekretariatet hverdage mellem 10-16 på 70 208 308 eller skrive en mail til info@ventilen.dk.