I Ventilen vil vi gerne tilbyde det allerbedste tilbud til de unge, der banker på dørene hos vores mødesteder og KOMsammen-tilbud. Derfor måler vi hvert år på, hvem der kommer, hvor ofte de kommer, hvad de får ud af Ventilen osv. For når vi har en fornemmelse af, hvem der bruger vores tilbud, og hvorfor de kommer igen – så kan vi gøre vores tilbud endnu bedre. Heldigvis melder langt størstedelen, at Ventilen gør en forskel; at de føler sig mindre ensomme, efter de er startet i Ventilen.

Herunder kan du dykke længere ned i det, vi kalder Ventilen i tal – der også indeholder vores økonomiske tal, som du finder nederst på siden. 

... af de unge føler sig mindre ensomme, efter de er startet i Ventilen

... af de unge oplever et styrket selvværd

... af de unge oplever, at de er blevet bedre til at håndtere sociale situationer

I 2022 besøgte 703 unge Ventilens tilbud

385 af de unge besøgte Ventilen for første gang

57,1 % af de unge er mænd

37,2 % er kvinder

5,7 % er uoplyst.

I KOMsammen er de fleste i alderen 25-30 år

I mødestederne er de fleste i alderen 19-22 år


Dokumentationsrapporter

Nedenfor finder du de rapporter, vi hvert år udgiver, med hovedresultaterne fra dokumentations- og evalueringsarbejdet.


Økonomi

I 2022 så hovedtallene sådan her ud:

Indtægter i alt: 6.657.513

    • Heraf tilskud fra stat og tipsmidler: 3.044.669
    • Heraf indtægter fra salg af viden, ydelser og materialer: 1.221.132
    • Heraf indtægter fra private fonde til drift og projekter: 1.595.325

Udgifter i alt: 6.672.569

      • Heraf udgifter til medarbejdere og sekretariat: 5.216.369