Siden det første mødested åbnede i 1993, er Ventilen vokset stødt både i antallet af tilbud, af unge, vi er i kontakt med, af frivillige og af ansatte på sekretariatet. Vi får flere og flere følgere på de sociale medier, og det er i det hele taget vores oplevelse, at flere og flere kender til Ventilen og vores arbejde.

Det skyldes ikke mindst den øgede opmærksomhed, der de seneste år har været på fænomenet ungdomsensomhed. Vi skal ikke ret mange år tilbage, før ensomhed var noget, de fleste forbandt med alderdom. Det er blevet mere legalt for unge mennesker at stå frem og sige højt, at de føler sig ensomme, og meget tyder på, at flere også søger hjælp. Desværre er det også et udtryk for, at flere og flere unge rent faktisk mistrives, med det gør os endnu mere glade for, at størstedelen af de unge, der kommer i Ventilen, føler sig mindre ensomme, end før de kom til os.

Herunder kan du dykke længere ned i det, vi kalder Ventilen i tal.


Resultater

De unge

Økonomi

 • Efter de er startet i Ventilen, føler 85,5 % af de unge sig mindre ensomme
 • 80 % oplever styrket selvværd
 • 73,3 % af de unge oplever, at de er blevet bedre til at håndtere sociale situationer, efter de er startet i Ventilen.
 • 621 unge besøgte et af Ventilens tilbud i 2020.
 • 299 af de unge besøgte Ventilen for første gang.
 • 54,27 % af de unge er mænd, og 41,55 % er kvinder – 4,19 % er uoplyst.
 • I KOMsammen er de fleste i alderen 20-24 år.
 • I mødestederne er de fleste 19-22 år.

I 2020 så hovedtallene sådan her ud:

 • Indtægter i alt – 5.830.458
  • Heraf tilskud fra stat og tipsmidler – 2.986.018
  • Heraf indtægter fra salg af viden, ydelser og materialer – 1.289.802
  • Heraf indtægter fra private fonde til drift og projekter – 1.387.396
 • Udgifter i alt – 5.867.798
  • Heraf udgifter til medarbejdere og sekretariat – 4.579.681

Se Ventilen Danmarks årsregnskab 2020 her
Se status til Socialstyrelsen for 2020 her

Se Ventilen Danmarks årsregnskab 2019 her

Se Ventilen Danmarks årsregnskab 2018 her

Se Ventilen Danmarks årsregnskab 2017 her

Se Ventilen Danmarks årsregnskab 2016 her

Hvis du har spørgsmål til vores økonomi, så skriv en mail til info@ventilen.dk.