Siden det første mødested åbnede i 1993, er Ventilen vokset stødt både i antallet af tilbud, af unge, vi er i kontakt med, af frivillige og af ansatte på sekretariatet. Vi får flere og flere følgere på de sociale medier, og det er i det hele taget vores oplevelse, at flere og flere kender til Ventilen og vores arbejde.

Det skyldes ikke mindst den øgede opmærksomhed, der de seneste år har været på fænomenet ungdomsensomhed. Vi skal ikke ret mange år tilbage, før ensomhed var noget, de fleste forbandt med alderdom. Det er blevet mere legalt for unge mennesker at stå frem og sige højt, at de føler sig ensomme, og meget tyder på, at flere også søger hjælp. Desværre er det også et udtryk for, at flere og flere unge rent faktisk mistrives, med det gør os endnu mere glade for, at størstedelen af de unge, der kommer i Ventilen, føler sig mindre ensomme, end før de kom til os.

Herunder kan du dykke længere ned i det, vi kalder Ventilen i tal.


Resultater

De unge

Økonomi

  • Efter de er startet i Ventilen føler 76,4 % sig mindre ensomme
  • 75,6 % oplever styrket selvværd
  • 75,6 % har fået større tro på, at andre synes godt om dem
  • 727 unge besøgte et af Ventilens tilbud i 2019.
  • 387 af de unge besøgte Ventilen for første gang.
  • 55 % af de unge er mænd, og 45 % er kvinder.
  • I KOMsammen er de fleste i alderen 20-24 år.
  • I mødestederne er de fleste 19-22 år.

Hvis du har spørgsmål til vores økonomi, så skriv en mail til info@ventilen.dk.