Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 2022

Ventilen Aarhus indkalder til ekstraordinært årsmøde

Tid & sted: 28. november kl. 18.00 i kælderlokalet i Frivilligcenter Aarhus (Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C)

Dagsorden:

Punkt 1. Mødets åbning ved formanden.

Punkt 2. Valg af dirigent og referent.

a. valg af dirigent,

b. valg af referent.

Punkt 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelsen af det ekstraordinære årsmøde
Punkt 4. Valg af bestyrelsen

a. valg af formand,

b. valg af næstformand,

d. valg af øvrige medlemmer.

Punkt 5. Eventuelt.